Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2287/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 20/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNGVẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2287/BGTVT-KCHT
V/v: Ý kiến về phương án nút giao giữa quốc lộ 6 (thuộc dự án đường Quang Trung kéo dài từ ngã 3 Ba La đến hết bến xe Yên Nghĩa) với đường sắt tại Km 28 + 150 (lý trình đường sắt) tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hà Nội

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải Hà Nội (công văn số 803/GTVT – KHĐT ngày 29 tháng 3 năm 2011 và công văn số 965/GTVT – KHĐT ngày 15 tháng 4 năm 2011) về việc thỏa thuận phương án nút giao giữa quốc lộ 6 (thuộc dự án đường Quang Trung kéo dài từ ngã 3 Ba La đến hết bến xe Yên Nghĩa) với đường sắt tại Km 28 + 150 (lý trình đường sắt) tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển. Sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Do dự án đầu tư xây dựng đường Quang Trung kéo dài từ Ngã 3 Ba La đến hết bến xe Yên Nghĩa thuộc quốc lộ 6 có giao cắt với đường sắt tại Km 28 + 150 (lý trình đường sắt) tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển. Nhằm giải quyết ùn tắc giao thông của khu vực, đảm bảo tiến độ dự án phát triển giao thông đô thị và phù hợp với cơ cấu nguồn vốn do Ngân hàng thế giới tài trợ, đồng ý trong giai đoạn trước mắt (từ nay cho đến khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường sắt đôi khổ tiêu chuẩn tuyến Bắc Hồng – Văn Điển với tốc độ cao và các dự án liên quan khác hoàn thiện quy hoạch và triển khai thực hiện): chấp thuận tạm thời xây dựng nút giao theo hình thức giao bằng, giữa đường Quang Trung kéo dài từ Ngã 3 Ba La đến hết bến xe Yên Nghĩa thuộc quốc lộ 6 với đường sắt tại Km 28 + 150 (lý trình đường sắt) tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển.

2. Khi dự án đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển triển khai thì Sở Giao thông vận tải Hà Nội báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thi công nút giao đường bộ với đường sắt là nút giao khác mức phù hợp với đường sắt hiện hành (theo công văn số 965/GTVT – KHĐT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội).

3. Giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hướng dẫn Sở Giao thông vận tải Hà Nội làm các thủ tục cần thiết để thực hiện việc cải tạo, mở rộng đường

ngang là giao cắt giữa đường Quang Trung kéo dài từ Ngã 3 Ba La đến hết bến xe Yên Nghĩa thuộc quốc lộ 6 và đường sắt tại Km 28 + 150 (lý trình đường sắt) tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển.

Yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đề báo cáo);
- Tổng công ty Đường sắt VN;
- Cục Đường sắt VN;
- Lưu: VT, KCHTGT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2287/BGTVT-KCHT ngày 20/04/2011 ý kiến về phương án nút giao giữa quốc lộ 6 (thuộc dự án đường Quang Trung kéo dài từ ngã 3 Ba La đến hết bến xe Yên Nghĩa) với đường sắt tại Km 28 + 150 (lý trình đường sắt) tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.278

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196