Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2009/TTg-KTN xử lý cấp bách đoạn Km31 - Km37 quốc lộ 34 thuộc địa phận tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2009/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 28/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2009/TTg-KTN
V/v xử lý cấp bách đoạn Km31 - Km37 quốc lộ 34 thuộc địa phận tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7786/BKHĐT-KCHTĐT ngày 08 tháng 10 năm 2012), Tài chính (công văn số 14159/BTC-ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2012), Giao thông vận tải (công văn số 8396/BGTVT-KHĐT ngày 08 tháng 10 năm 2012) về việc đầu tư xây dựng Dự án xử lý cấp bách đoạn tuyến nguy hiểm từ Km 31+200 - Km36+500 quốc lộ 34, tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý triển khai thực hiện Dự án xử lý cấp bách đoạn tuyến nguy hiểm từ Km 31+200 - Km36+500 quốc lộ 34 thuộc địa phận tỉnh Hà Giang, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo lập Dự án theo quy định.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí nguồn vốn cho Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, VIII, TH;
- Lưu: VT, KTN (3), C

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2009/TTg-KTN xử lý cấp bách đoạn Km31 - Km37 quốc lộ 34 thuộc địa phận tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.522
DMCA.com Protection Status

IP: 54.243.26.210