Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2000/VPCP-KTN giải pháp cấp bách về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2000/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 27/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2000/VPCP-KTN
V/v một số giải pháp cấp bách về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia công văn số 68/CV-UBATGTQG ngày 05 tháng 3 năm 2012 về việc một số giải pháp cấp bách về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2012 về việc thay đổi phí thành giá trông giữ phương tiện xe đạp, xe máy, ô tô phù hợp với chất lượng của dịch vụ, vị trí của hạ tầng, trước mắt thực hiện thí điểm tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đồng ý Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quyết định chỉ định thầu theo thẩm quyền đối với các công trình cấp bách để thực hiện kịp thời các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, CA,
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: NC, PL, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2000/VPCP-KTN giải pháp cấp bách về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.961

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0