Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1932/TTg-KTN năm 2015 về nâng cấp, mở rộng quốc lộ 28B và bổ sung vào Dự án BOT mở rộng quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1932/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 27/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1932/TTg-KTN
V/v nâng cấp, mở rộng quốc lộ 28B và bổ sung vào Dự án BOT mở rộng quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủ
y ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Xét đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (văn bản số 3524/UBND-ĐTQH ngày 07 tháng 10 năm 2015) về việc đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 28B đoạn Km0 - Km11 và bổ sung vào Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km1642 - Km1692, tỉnh Bình Thuận theo hình thức hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 28B đoạn Km0 - Km11 và bổ sung vào Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km1642 - Km1692, tỉnh Bình Thuận theo hình thức hợp đồng BOT. Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7581/VPCP-KTN ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP, các PTTg;
-
Các Bộ: KHĐT, TC;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III;
-
Lưu: VT, KTN(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng
Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1932/TTg-KTN năm 2015 về nâng cấp, mở rộng quốc lộ 28B và bổ sung vào Dự án BOT mở rộng quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.842

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157