Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1903/VPCP-KTN năm 2015 bổ sung danh mục công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1903/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 20/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1903/VPCP-KTN
V/v bổ sung danh mục công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 635/BGTVT-VPBCĐ ngày 19 tháng 01 năm 2015), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 841/BKHĐT-KCHTĐT ngày 10 tháng 02 năm 2015), Xây dựng (văn bản số 388/BXD-HĐXD ngày 02 tháng 3 năm 2015), Tài chính (văn bản số 2845/BTC-ĐT ngày 04 tháng 3 năm 2015) về việc bổ sung danh mục công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng tiêu chí cụ thể đối với các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Trước mắt đồng ý bổ sung vào danh mục các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đối với các dự án: Hầm đường bộ qua Đèo Cả trên quốc lộ 1; đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng; nâng cấp tuyến luồng kênh Chợ Gạo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các thành viên BCĐ Nhà nước;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo các công trình, Dự án trọng điểm ngành GTVT;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, QHQT, HC;
- Lưu: VT, KTN (3). Hong (
41 b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1903/VPCP-KTN năm 2015 bổ sung danh mục công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.443
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102