Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1832/TTg-KTN năm 2016 về đầu tư tuyến đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn Bến Lức - Hiệp Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1832/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 18/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1832/TTg-KTN
V/v đầu tư tuyến đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn Bến Lức - Hiệp Phước

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản s 3205/UBND-QLDA ngày 24 tháng 6 năm 2016) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản s 5503/BKHĐT-KCHTĐT ngày 14 thang 7 năm 2016), Tài chính (văn bản số 9949/BTC-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2016), Giao thông vận tải (văn bản số 8771/BGTVT-ĐTCT ngày 29 tháng 7 năm 2016), Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (văn bản số 2707/UBND-KT ngày 19 tháng 7 năm 2016) về việc đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn Bến Lức - Hiệp Phước (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đầu tư xây dựng dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn Bến Lức - Hiệp Phước như đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành ph Hồ Chí Minh và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, rà soát, đề xuất phương án đầu tư phù hp đối với Dự án nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tưng, các Phó Thủ tướng CP;
-
Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND tnh Long An;
-
VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
-
Lưu: VT, KTN (3) Hong.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1832/TTg-KTN năm 2016 về đầu tư tuyến đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn Bến Lức - Hiệp Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


601

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246