Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1787/TTg-CN năm 2017 về bổ sung Dự án quốc lộ 1, đoạn Bắc và Nam thành phố Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1787/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 20/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1787/TTg-CN
V/v bổ sung Dự án quốc lộ 1, đoạn Bắc và Nam thành phố Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11307/BGTVT-KHĐT ngày 05 tháng 10 năm 2017), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8697/BKHĐT-KCHTĐT ngày 24 tháng 10 năm 2017), Bộ Tài chính (văn bản số 14481/BTC-ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2017) về việc bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1, đoạn Bắc và Nam thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải rà soát quy mô, phạm vi và tổng mức đầu tư Dự án. Trường hợp Dự án còn dư vốn, Bộ Giao thông vận tải sử dụng phần kinh phí còn lại của Dự án để cải tạo mặt đường và chỉnh trang hạ tầng đoạn quốc lộ 1 qua trung tâm thành phố Hà Tĩnh, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, không làm tăng tổng mức đầu tư Dự án, không làm vượt nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí cho Dự án tại Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, CN(2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1787/TTg-CN năm 2017 về bổ sung Dự án quốc lộ 1, đoạn Bắc và Nam thành phố Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.470
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93