Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1736/BGTVT-VT 2016 cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi

Số hiệu: 1736/BGTVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 19/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1736/BGTVT-VT
V/v cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
-
Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 170/TTg-KTN ngày 28/01/2016 về cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi. Trong thời gian nghiên cứu kiến nghị về xác định niên hạn sử dụng xe taxi tính từ năm đăng ký lần đầu để đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Bộ Giao thông vận tải đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Công an cấp tỉnh, Sở Giao thông vận tải thực hiện việc xác định niên hạn sử dụng đối với xe taxi được tính từ năm sản xuất.

2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu kiến nghị về xác định niên hạn sử dụng xe taxi tính từ năm đăng ký lần đầu để đề xuất nội dung quy định vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

3. Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm việc xác định niên hạn sử dụng đối với xe taxi được tính từ năm sản xuất để thống nhất thực hiện khi kiểm định xe taxi.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện; yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Tư pháp, Công Thương;
- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường;
- Cục CSGT;
- Các Vụ: PC, KHCN, ATGT;
- Thanh tra Bộ;
- Các Sở GTVT;
- Lưu VT, V.Tải (Phong 5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1736/BGTVT-VT ngày 19/02/2016 về cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


482

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!