Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 17052/BGTVT-KCHTGT năm 2014 tiếp tục rà soát điều chỉnh, khắc phục biển báo hạn chế tốc độ trên các đoạn tuyến quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 17052/BGTVT-KCHTGT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 30/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 17052/BGTVT-KCHTGT
V/v tiếp tục rà soát điều chỉnh, khắc phục biển báo hạn chế tốc độ trên các đoạn tuyến quốc lộ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh thành phố;
- Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV.

 

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản s 15589/KH-BGTVT ngày 08/12/2014 về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 87/2014/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, trong đó bao gồm nội dung liên quan đến hạn chế tốc độ xe cơ giới dưới 50km/h; Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:

Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Cục quản lý đường bộ, các Sở GTVT được giao ủy thác các tuyến quốc lộ tiếp tục kiểm tra, rà soát và điều chỉnh biển báo không phù hợp trên các tuyến Quốc lộ, các tuyến tránh. Lưu ý rà soát đối với các tuyến cải tạo nâng cấp hoặc sửa chữa phải điều chỉnh lại tốc độ trước khi bàn giao công trình. Thời gian thực hiện xong trước quý I năm 2015, đồng thời Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thực hiện trước 31/3/2015.

Đề nghị Tổng cục đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan sớm triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thanh tra Bộ;
- Lưu VT, KCHT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 17052/BGTVT-KCHTGT năm 2014 tiếp tục rà soát điều chỉnh, khắc phục biển báo hạn chế tốc độ trên các đoạn tuyến quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.493
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235