Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1598/VPCP-CN năm 2017 bổ sung hạng mục thuộc Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ An Sương đến An Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1598/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1598/VPCP-CN
V/v bổ sung hạng mục thuộc Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ An Sương đến An Lạc

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 7593/UBND-DA ngày 27 tháng 12 năm 2016), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 678/BKHĐT-KCHTĐT ngày 24 tháng 01 năm 2017), Tài chính (văn bản số 1135/BTC-ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2017), Xây dựng (văn bản số 142/BXD-HĐXD ngày 23 tháng 01 năm 2017) về việc bổ sung hạng mục thuộc dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ An Sương đến An Lạc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ tính cấp thiết và các quy hoạch đã được phê duyệt, tiếp thu ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên, quyết định theo thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công trình vào Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc và theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (3). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1598/VPCP-CN năm 2017 bổ sung hạng mục thuộc Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ An Sương đến An Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


507

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230