Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1434/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1434/VPCP-KTN
V/v phát triển dòng xe chiến lược trong phân khúc xe ô tô du lịch

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

Các Bộ: Công thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ

 

Xét đề nghị của Bộ Công thương tại (các công văn số 8081/BCT-CNNg ngày 18 tháng 8 năm 2009, số 11435/BCT-CNNg ngày 12 tháng 11 năm 2009), ý kiến các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9620/BKH-KTCN ngày 15 tháng 12 năm 2009), Khoa học và Công nghệ (các công văn số 2253/BKHCN-KHCNN ngày 08 tháng 9 năm 2009, số 3005/BKHCN-ĐTG tháng 11 năm 2009), Tài chính (các công văn số 12864/BTC-CST ngày 14 tháng 9 năm 2009, số 17822/BTC-CST ngày 21 tháng 12 năm 2009), Giao thông vận tải (công văn số 7972/BGTVT-VT ngày 13 tháng 11 năm 2009), Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (công văn số VAMA-0917 ngày 01 tháng 12 năm 2009); căn cứ kết luận tại cuộc họp ngày 01 tháng 3 năm 2010 về phát triển dòng xe Chiến lược trong phân khúc xe ô tô du lịch, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, đánh giá kỹ, trong đó nêu rõ những mặt làm được, chưa làm được trong việc triển khai Quyết định số 177/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2010; đồng thời nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài chế tạo, sản xuất tại Việt Nam các loại ô tô tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường và phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Cân nhắc thêm sự cần thiết phát triển dòng xe chiến lược trong phân khúc xe ô tô du lịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.     

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.    

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP;
- Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1434/VPCP-KTN ngày 05/03/2010 về phát triển dòng xe chiến lược trong phân khúc xe ô tô du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.326

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!