Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1425/VPCP-CN năm 2017 về gia hạn Giấy phép kinh doanh hàng không chung của Công ty cổ phần dịch vụ Globaltrans Air do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1425/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 17/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1425/VPCP-CN
V/v gia hạn Giấy phép kinh doanh hàng không chung của Công ty cổ phần dịch vụ Globaltrans Air

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi các Bộ: Giao thông vận tải, Quc phòng, Tài chính,Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công an.

V đnghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản s13451/BGTVT-VT ngày 14 tháng 11 năm 2016 và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 10634/BKHĐT-PTDN ngày 23 tháng 12 năm 2016), Tài nguyên và Môi trường (văn bản s6045/BTNMT-KH ngày 21 tháng 12 năm 2016), Tư pháp (văn bản số 4468/BTP-PLQT ngày 15 tháng 12 năm 2016), Tài chính (văn bản số 17598/BTC-TCDN ngày 12 tháng 12 năm 2016), Quốc phòng (văn bản số 12555/BQP-TM ngày 12 tháng 12 năm 2016), Công an (văn bản số 3029/BCA-TCAN ngày 09 tháng 12 năm 2016) về việc gia hạn Giấy phép kinh doanh hàng không chung của Công ty cổ phần dịch vụ Globaltrans Air, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên, đánh giá các tác động và ảnh hưởng trong trường hợp Công ty cổ phần dịch vụ Globaltrans Air (Công ty GTA) làm thủ tục xin cấp lại Giấy phép kinh doanh hàng không chung theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 92/2016/NĐ-CP; đồng thời, kiểm tra việc thực hiện các điều kiện mà Công ty GTA đang triển khai, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định sau khi Công ty GTA đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.I, NC, PL, KTTH, ĐMDN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3b). LM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1425/VPCP-CN năm 2017 về gia hạn Giấy phép kinh doanh hàng không chung của Công ty cổ phần dịch vụ Globaltrans Air do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


627

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254