Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13001/BTC-QLCS năm 2019 về điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về Bộ Giao thông vận tải quản lý do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13001/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 29/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13001/BTC-QLCS
V/v điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về Bộ Giao thông vận tải quản lý

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 9623/VPCP-CN ngày 23/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh từ đường tỉnh thành quc lộ; căn cứ quy định tại Nghị định s 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 4965/BGTVT-TC ngày 28/5/2019 và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại Công văn số 1351/UBND-KT ngày 27/4/2018 về điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về Bộ Giao thông vận tải quản lý; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Thống nhất điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ y ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về Bộ Giao thông vận tải quản lý theo quy định (Quyết định số 2110/QĐ-BTC ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chuyn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - đính kèm).

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về số liu báo cáo và quyết định của mình đối với vic điều chỉnh từ đường tỉnh thành quốc lộ theo quy định của pháp luật.

2. Đnghị Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan thực hin việc bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để thực hin việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo đúng quy định tại Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đ nghị Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC,
HCSN, NSNN, ĐT;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13001/BTC-QLCS năm 2019 về điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về Bộ Giao thông vận tải quản lý do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.026

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56