Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12577/BGTVT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 08/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12577/BGTVT-KHCN
V/v: tăng cường công tác kiểm tra, xử lý phương tin vận tải ci to không đúng quy đnh chở hàng quá tải trng cho phép gây hư hng kết cấu h tng giao thông.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tng cục Đường bộ Việt Nam;
-
Cục Đăng kiểm Việt Nam;
-
Các S Giao thông vận tải;
- Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

Thời gian gần đây, tại một số tuyến đường bộ trên cả nước có xuất hiện phương tiện ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc ch công - ten - nơ có dấu hiệu tự cải tạo kết cấu, tính năng kỹ thuật của ô tô đầu kéo, sơ mi rơ moóc và công - ten - nơ đ trở thành tổ hợp phương tiện vận tải có thể vận chuyển được khối lượng rất lớn hàng hóa vật liệu xây dựng, vượt quá nhiều lần so với tải trọng cho phép tham gia giao thông gây mất an toàn giao thông và ảnh hưng nghiêm trọng đến kết cu h tầng giao thông đặc biệt đối với công trình cu, đường bộ. Để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các phương tiện nói trên tham gia giao thông đường bộ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương t chức triển khai thực hiện như sau:

1. Tổng cc Đường bộ Việt Nam: Ch đạo các Cục quản lý đường b tăng cường công tác kim tra, phát hiện và xlý nghiêm các trường hợp sử dụng phương tiện vi phạm về kích thước thùng hàng, chhàng hóa quá ti trọng theo quy đnh; ch đạo các Cc QLĐB phối hợp với các Sở GTVT đ xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm soát tải trọng xe (KSTTX) tại trạm kim tra ti trọng xe (KTTTX) lưu động hoặc cân xách tay trên các đoạn quốc lộ thuộc địa bàn qun lý của Cục, tập trung tuyến đường H Chí Minh, tuyến đường qua các tnh Hà Nam, Hòa Bình, đm bảo tính linh hoạt về thời gian và địa đim tùy theo tình hình thực tế. Đặc biệt lưu ý các loi ô tô đầu kéo kéo theo sơ mi rơ mooc ch công - ten - nơ đã được ch phương tiện tự ý cải tạo tính năng kỹ thuật, công năng s dụng đ vận chuyển hàng hóa khi lượng lớn, vi phạm vượt quá ti trọng cho phép tham gia giao thông; tng hp danh sách, số xe vi phạm gi Cục Đăng kim Việt Nam đ cảnh báo, kiểm định, kiểm tra chặt ch khi thực hiện việc đăng kim định kỳ đối với các phương tiện vi phạm.

2. Cục Đăng kim Việt Nam:

a) Chỉ đo các đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm tra đ hng mục, đúng quy trình, quy định đối với ô tô đầu kéo, sơ mi rơ moóc (đặc biệt là sơ mi rơ moóc chở công - ten - nơ) khi vào kim định theo quy định tại Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT; kiên quyết từ chối kim định đối vi các trường hợp ô tô đầu kéo, sơ mi rơ moóc lp đặt thêm các cơ cu bơm thy lực, bình dầu thủy lực, cơ cu nâng hạ thùng hàng tự đổ, chân chống và các kết cấu không đúng với thiết kế của nhà sn xuất. Chụp ảnh (có thể hiện thời gian chụp) và lưu tr tại đơn vị hình nh xung quanh và phn b mặt sàn ch hàng đối với trường hợp sơ mi rơ moóc ch công - ten - nơ vào kim định. Chỉ đạo các đơn vị đăng kim c người tham gia phi hợp với các đơn vị kim tra, kim soát (Thanh tra giao thông, Cnh sát giao thông) và cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện kim tra, kim soát tình trạng an toàn kỹ thuật và ti trọng phương tiện tham gia giao thông.

b) Tăng cường kiểm tra chuyên ngành, phúc tra kết qu kiểm đnh tại các đơn vị đăng kiểm và x lý nghiêm (có tăng nặng) các trường hợp đơn vị đăng kiểm, đăng kim viên vi phm các quy định nêu trên.

3. Thanh tra Bộ: Chỉ đạo thanh tra giao thông các Sở GTVT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các đầu mối xếp hàng, đặc biệt là tại các bãi vật liệu, công trường; ch đạo, hướng dn nghiệp vụ cho lực lượng Thanh tra ngành giao thông vận ti trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về ti trng của phương tiện, của cầu đường theo quy định ti Ngh định số 100/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chính ph.

4. Các Sở Giao thông vận tải:

a) Ch động, tăng cường phi hợp với Cnh sát giao thông ti địa phương tổ chức các lực lượng kiểm tra liên ngành đ triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn địa phương bng Trạm kim tra tải trọng xe lưu động và các thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe đã được trang bị; xử lý nghiêm các phương tiện, doanh nghiệp vận ti vi phạm, đặc biệt lưu ý đi với trường hợp ô tô đầu kéo, sơ mi rơ moóc chở công - ten - nơ chạy trên các tuyến đường ngắn, tuyến đường tập trung nhiều bãi vật liệu, công trường khai thác.

b) Kiểm tra, xử lý vi phạm v tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe ngay ti các đầu nguồn hàng (như: cảng thủy nội địa, bến bãi, nhà ga, m vt liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô...).

c) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ti trọng xe, thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định vx pht vi phạm hành chính đối với người điều khiển và ch phương tiện khi vi phm quy định về tải trọng xe.

Bộ GTVT đề nghcác cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
Cục Cảnh sát giao thông;
- Các Vụ: VT, ATGT, KHCN;

- Lưu: VT,
KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12577/BGTVT-KHCN ngày 08/12/2020 về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý phương tiện vận tải cải tạo không đúng quy định chở hàng quá tải trọng cho phép gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.763

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249