Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12455/BGTVT-ATGT 2018 xử lý nghiêm phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng

Số hiệu: 12455/BGTVT-ATGT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 01/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12455/BGTVT-ATGT
V/v xử lý nghiêm đối với các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá niên hạn kiểm định, nhưng vẫn tham gia giao thông

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo số liệu thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại Văn bản số 757/ĐKVN-VAR, ngày 06/2/2018, tỉnh đến hết năm 2017, trên toàn quốc có 24.264 xe ô tô, trong đó có 2.613 xe ch người và 21.651 xe ch hàng hết niên hạn sử dụng; còn tại thời điểm 01/10/2018, cả nước có 244.006 xe quá hạn kiểm đnh trên 30 ngày, trong đó có: 61.768 xe con, 14.037 xe khách; 156.005 xe tải và xe chuyên dùng; 12.196 xe loại khác (Có số liệu chi tiết về các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng năm 2017 đối với mỗi tnh, thành phố trong Phụ lục kèm theo văn bản này).

Việc các phương tiện hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm đnh mà vẫn tham gia giao thông sẽ tiềm n nguy cơ cao gây tai nạn giao thông và trái với các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thực tế, trong những năm vừa qua đã xác định nhiều phương tiện cơ gii đường bộ trong các vụ tai nạn giao thông đã hết niên hạn sử dụng hoặc đã hết hạn kiểm định. Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nêu trên và đảm bảo an toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đề nghị y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

- Phối hợp với cơ quan đăng kiểm tại địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát số lượng phương tiện đã hết niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định, nhưng vẫn tham gia giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức tuyên truyền, nhắc nh các tổ chức, cá nhân thực hiện giải bản đối với các phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng theo quy định hiện hành;

- Quy định rõ trách nhiệm c thể đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương (Sở GTVT, Công an tnh, thành phố...), nếu để phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc hết hạn kiểm định tham gia giao thông và gây tai nạn giao thông.

2. Giao Cục Đăng kiểm Việt Nam

- Gửi thông báo chi tiết về số lượng các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc hết hạn kiểm định hàng năm cho của mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm cơ sở để kiểm tra, rà soát, theo dõi và xử lý vi phạm.

- Chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương để tổ chức kiểm tra, xử lý việc các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng hoặc hết hạn kiểm định, nhưng vẫn tham gia giao thông.

- Tổng hợp, thống kê và thường xuyên báo cáo, kiến nghị Bộ GTVT để kịp thời đề nghị các địa phương có biện pháp xử nghiêm, triệt để tình trạng phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định, nhưng vẫn tham gia giao thông./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Thư
ng trực, Chủ tịch Ủy ban ATGTQG Trương Hòa Bình (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT. Lê Đình Thọ;
- Cục Đ
ăng kiểm Việt Nam;
-
Các SGTVT;
- Sở GTVT-XD tỉnh
o Cai;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo Gi
ao thông;
-
u: VT, ATGT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12455/BGTVT-ATGT ngày 01/11/2018 xử lý nghiêm đối với phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá niên hạn kiểm định, nhưng vẫn tham gia giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


789

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!