Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 119/CĐBVN-QLPT&NL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Quyền
Ngày ban hành: 09/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 119/CĐBVN-QLPT&NL
V/v hướng dẫn đổi Giấy phép lái xe

Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2008

 

Kính gửi : Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Bộ truởng Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn việc cấp, đổi giấy phép lái xe quy định tại Điều 20, 22 và 23 như sau:

I. ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE (HOẶC BẰNG LÁI XE, SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ GPLX) CỦA NƯỚC NGOÀI CẤP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (KỂ CẢ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GỐC VIỆT) :

1. Đổi GPLX của nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập dài hạn tại Việt Nam :

1.1. Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam với thời gian từ 03 tháng trở lên, có GPLX Quốc tế hay Quốc gia (do nước ngoài cấp) còn giá trị sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe được xét làm thủ tục đổi sang GPLX tương ứng của Việt Nam .

1.2. Hồ sơ thủ tục đổi GPLX gồm :

a) Đơn đề nghị đổi GPLX (theo mẫu tại phụ lục 1 kèm theo) có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý người nước ngoài tại Việt Nam (do Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Kinh tế đối ngoại các tỉnh, thành phố, Văn phòng đại diện nước ngoài, các công ty liên doanh, công ty có 100% vốn nước ngoài, Thủ trưởng cơ quan nơi người nước ngoài làm việc, học tập).

Đối với người nước ngoài gốc Việt về thăm thân nhân có xác nhận của Chính quyền địa phương nơi cư trú.

b) Bản photocopy GPLX nước ngoài.

c) Bản dịch GPLX nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán, cơ quan đại diện các tổ chức Quốc tế tại Việt Nam mà người dịch làm việc, và đóng dấu giáp lai với bản photocopy GPLX.

d) Bản photocopy Hộ chiếu (gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam) hoặc photocopy chứng minh thư (ngoại giao hoặc công vụ) do Bộ ngoại giao Việt Nam cấp. Đối với đối tượng thuộc cơ quan đại diện ngoại giao, các Cơ quan đại diện của Tổ chức quốc tế được hưởng ưu đãi miễn trừ phải có thêm Giấy giới thiệu theo mẫu quy định của Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao.

đ) 03 ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh thư.

e) Khi nộp hồ sơ thủ tục đổi GPLX, phải xuất trình GPLX nước ngoài và hộ chiếu (hoặc chứng minh thư ngoại giao, công vụ do Bộ ngoại giao Việt Nam cấp) để đối chiếu với hồ sơ.

1.3. Thời hạn sử dụng GPLX Việt Nam đổi phù hợp với thời hạn sử dụng GPLX nước ngoài nhưng không vượt quá thời hạn quy định của GPLX Việt Nam.

1.4. Không nhận hồ sơ đổi nếu GPLX đã hết giá trị sử dụng, hoặc có biểu hiện tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi GPLX, hoặc có sự khác biệt về nhận dạng.

1.5. Trường hợp GPLX Quốc tế hay Quốc gia cấp cho người nước ngoài được lái nhiều hạng xe khác nhau thì được đổi lấy GPLX tương ứng của Việt Nam.

1.6. Hồ sơ đổi GPLX của người nước ngoài được lưu giữ tại cơ quan đổi GPLX (Cục ĐBVN hoặc Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính) gồm các tài liệu ghi ở các điểm a,b,c,d, đ mục 1.2 trên đây.

1.7. Nếu đổi GPLX lần tiếp theo, phải có các tài liệu như hướng dẫn tại các điểm a, d, đ, e mục 1.2 trên đây.

1.8. Nếu cần chuyển GPLX đến địa phương khác, thì cơ quan quản lý GPLX làm giấy di chuyển quản lý kèm theo hồ sơ lái xe chuyển đến cơ quan quản lý GPLX nơi người lái xe di chuyển đến.

2. Đổi GPLX cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

2.1. Khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam, có GPLX Quốc tế hay Quốc gia (do nước ngoài cấp) còn giá trị sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe được xét đổi sang GPLX tương ứng của Việt Nam.

2.2. Hồ sơ thủ tục đổi GPLX bao gồm các loại tài liệu như hướng dẫn tại các điểm a, b, c, d, đ, e mục 1.2 trên đây.

2.3. Trường hợp khi đăng ký vào du lịch, khách chưa có điều kiện xuất trình Hộ chiếu và GPLX nước ngoài, khi đổi GPLX có thể căn cứ vào danh sách xuất nhập cảnh của Bộ Công an và bản dịch GPLX (kèm theo bản photocopy GPLX nước ngoài), làm sẵn GPLX cho số người đăng ký. GPLX chỉ được cấp cho những người thực sự vào Việt Nam sau khi đã đối chiếu GPLX nước ngoài và hộ chiếu. Thời hạn cấp GPLX phù hợp với thời gian du lịch ở Việt Nam ( từ khi nhập cảnh đến khi xuất cảnh ) nhưng không vượt quá thời hạn quy định của GPLX Việt Nam .

2.4. Hồ sơ đổi GPLX của khách du lịch người nước ngoài được lưu giữ tại cơ quan đổi GPLX gồm các tài liệu ghi ở các điểm a,b,c,d, đ mục 1.2 trên đây.

2.5. Các Sở GTVT, GTCC khi đổi GPLX cho người nước ngoài hàng tháng phải báo cáo về Cục ĐBVN.

3. Đổi GPLX nước ngoài cấp cho người Việt Nam:

3.1. Người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được nước ngoài cấp GPLX Quốc tế hoặc Quốc gia còn giá trị sử dụng nay về nước với thời gian từ 3 tháng trở lên, rồi sau đó lại ra nước ngoài cư trú, làm việc, học tập nếu có nhu cầu lái xe, được xét đổi GPLX tương ứng của Việt Nam .

3.1.1. Hồ sơ thủ tục đổi GPLX gồm :

a) Đơn đề nghị đổi GPLX (theo mẫu chữ đen nền trắng tại phụ lục 2)

b) Bản photocopy GPLX nước ngoài.

c) Bản dịch GPLX nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng Nhà nước và đóng dấu giáp lai với bản photocopy GPLX.

d) Hai ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh thư.

đ) Khi nộp hồ sơ thủ tục đổi GPLX, phải xuất trình hộ chiếu và GPLX nước ngoài (để đối chiếu với hồ sơ)

e) Khi cấp đổi GPLX Việt Nam, hồ sơ gồm các tài liệu ghi ở các điểm a, b, c và GPLX nước ngoài (không cắt góc), trả cho người được cấp đổi tự bảo quản.

3.1.2. Thời hạn sử dụng GPLX Việt Nam được đổi phù hợp với thời hạn sử dụng GPLX nước ngoài nhưng không vượt quá thời hạn quy định của GPLX Việt Nam.

3.2. Người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được nước ngoài cấp GPLX Quốc tế hoặc Quốc gia, còn giá trị sử dụng nay về nước, công tác và làm ăn sinh sống, nếu có nhu cầu lái xe, được làm thủ tục đổi GPLX tương ứng của Việt Nam.

3.2.1. Hồ sơ thủ tục đổi GPLX gồm:

a) Đơn đề nghị đổi GPLX (theo mẫu tại phụ lục 2 kèm theo) có xác nhận của cơ quan, tổ chức (nơi hiện công tác, học tập) hoặc chính quyền địa phương (nơi cư trú) về việc đã về nước cư trú, làm ăn sinh sống.

b) Bản photocopy hộ chiếu gồm phần số hộ chiếu, thời hạn sử dụng, họ tên và ảnh người được cấp và trang thị thực nhập cảnh trở về Việt Nam.

c) Bản dịch GPLX nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng Nhà nước và đóng dấu giáp lai với bản photocopy GPLX nước ngoài.

d) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế được phép cấp. (Theo mẫu quy định hiện hành của Bộ Y tế). Thời hạn kể từ ngày cấp giấy đến ngày nộp hồ sơ đổi GPLX không quá 1 năm.

đ) Ba ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh thư.

e) Khi nộp hồ sơ đổi GPLX, người nộp xuất trình hộ chiếu, GPLX nước ngoài cấp để đối chiếu.

3.2.2. Thời hạn sử dụng GPLX được đổi phù hợp với thời hạn sử dụng của GPLX Việt Nam.

3.3. Không nhận hồ sơ đổi, nếu GPLX nước ngoài đã hết giá trị sử dụng, hoặc có hiện tượng tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi GPLX, hoặc có sự khác biệt về nhận dạng.

3.4. Trường hợp GPLX Quốc tế hay Quốc gia cấp cho người sử dụng được phép lái nhiều hạng xe khác nhau thì được đổi lấy GPLX Việt Nam tương ứng với thời hạn quy định của GPLX Việt Nam.

3.5. Hồ sơ đổi GPLX Quốc tế hay Quốc gia của người Việt Nam để nhận GPLX của Việt Nam được coi là Hồ sơ lái xe gồm các tài liệu ghi ở các điểm a, b, c, d mục 3.2.1 và GPLX nước ngoài đã được cắt góc, giao cho người lái xe tự bảo quản sau khi đã được cấp đổi GPLX.

II. ĐỔI GPLX QUÂN SỰ DO BỘ QUỐC PHÒNG CẤP CHO QUÂN NHÂN :

1. Người có GPLX Quân sự (do Cục Quản lý xe máy, Tổng cục kỹ thuật, Bộ Quốc phòng cấp) còn giá trị sử dụng khi ra quân (phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành) được đổi sang GPLX do ngành GTVT cấp.

2. Hồ sơ thủ tục đổi GPLX sự gồm :

Đơn đề nghị đổi GPLX (theo mẫu tại phụ lục 2)

b) Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 6 tháng tính từ ngày Thủ trưởng cấp trung đoàn trở lên ký.

c) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế được phép cấp. Thời hạn kể từ ngày cấp giấy đến ngày nộp hồ sơ xin đổi GPLX không quá 1 năm.

d) GPLX Quân sự còn giá trị sử dụng (bản gốc).

đ) Giấy giới thiệu của Cục Quản lý xe máy hoặc chủ nhiệm ngành xe, máy cấp quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và tương đương.

e) Ba ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh thư.

g) Khi đến nộp hồ sơ đổi GPLX, người nộp xuất trình sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu.

3. Không nhận hồ sơ đổi GPLX, nếu GPLX quân sự đã hết giá trị sử dụng, hoặc có hiện tượng tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi GPLX, hoặc có sự khác biệt về nhận dạng và khi nộp hồ sơ đổi GPLX đã ra quân quá 6 tháng kể từ ngày ký quyết định ra quân.

4. GPLX quân sự có hiệu lực được phép lái nhiều hạng xe khác nhau thì được đổi lấy GPLX ngành GTVT có hiệu lực lái các hạng xe tương ứng. Trường hợp không hoàn toàn tương đương về hạng xe đổi (theo hướng dẫn tại phụ lục 3), thì người đổi phải dự học lớp bổ túc về thực hành tay lái và phải qua kỳ sát hạch đối với loại xe có hiệu lực trong GPLX ngành GTVT.

5. Sau khi đổi GPLX cơ giới đường bộ, GPLX quân sự (bản gốc) phải được cắt góc.

6. Hồ sơ đổi GPLX quân sự để nhận GPLX cơ giới đường bộ là Hồ sơ lái xe gồm các tài liệu ghi ở các điểm a, b, c, d Điểm 2 Mục II và GPLX quân sự đã được cắt góc, giao cho người lái xe tự bảo quản sau khi đã được cấp đổi GPLX.

III. ĐỔI GPLX DO NGÀNH CÔNG AN CẤP SAU NGÀY 31/7/1995:

1. Cán bộ, chiến sĩ Công an có GPLX do ngành Công an cấp còn giá trị sử dụng, khi chuyển nghành (chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... thôi việc), nếu có nhu cầu, được đổi sang GPLX do ngành GTVT cấp.

2. Hồ sơ thủ tục đổi GPLX gồm :

Đơn đề nghị đổi GPLX (theo mẫu tại phụ lục 2)

b) Quyết định chuyển nghành của cấp có thẩm quyền.

c) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế được phép cấp. Thời hạn kể từ ngày cấp giấy đến ngày nộp hồ sơ đổi GPLX không quá 1 năm.

d) GPLX của ngành Công an cấp còn giá trị sử dụng (bản gốc).

e) Giấy giới thiệu của cơ quan cấp GPLX của ngành Công an.

g) Ba ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

h) Khi đến nộp hồ sơ đổi GPLX, người nộp xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu.

3. Không nhận hồ sơ đổi nếu GPLX do ngành Công an cấp đã hết giá trị sử dụng, hoặc có hiện tượng tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi GPLX, hoặc có sự khác biệt về nhận dạng.

4. Sau khi cấp đổi GPLX mới, GPLX do ngành Công an cấp (bản gốc) phải được cắt góc.

5. Hồ sơ đổi GPLX gồm tài liệu ghi ở các điểm a, b, c, d Điểm 2 Mục III và GPLX Công an đã được cắt góc là hồ sơ lái xe, giao cho người lái xe tự bảo quản.

IV. ĐỔI GPLX (DO NGÀNH GTVT CẤP) :

1. Người có giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp, trong thời gian 60 ngày trước khi hết hạn được làm thủ tục đổi GPLX.

2. Hồ sơ thủ tục đổi GPLX gồm:

a) Đơn đề nghị đổi GPLX (theo mẫu tại phụ lục 2)

b) Hồ sơ lái xe phù hợp với GPLX đề nghị đổi (gồm: Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe, chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo của hạng GPLX đang sử dụng ).

c) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế được phép cấp. Thời hạn kể từ ngày cấp giấy đến ngày nộp hồ sơ đổi GPLX không quá 1 năm.

d) Bản photocopy GPLX sắp hết hạn.

đ) Ba ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

e) Khi nộp hồ sơ đổi GPLX, người nộp xuất trình GPLX, giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu.

3. Không nhận hồ sơ đổi nếu GPLX có biểu hiện tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi lấy GPLX, hồ sơ lái xe không có trong sổ quản lý lái xe.

4. Người có giấy phép lái xe mô tô của ngành GTVT hoặc GPLX mô tô do ngành công an cấp trước 31/7/1995 bị hỏng có nhu cầu đổi, nếu còn hồ sơ gốc, có tên trong sổ lưu được xét cấp laị GPLX mới.

5. Sau khi cấp đổi GPLX, GPLX cũ (sắp hết hạn) phải được cắt góc.

6. Hồ sơ đổi GPLX là hồ sơ lái xe gồm các tài liệu ghi ở các điểm a, b, c, d mục IV điểm 2 trên và GPLX đã cắt góc, giao lại cho người lái xe tự bảo quản.

7. Người dự sát hạch chuyển hạng khi trúng tuyển hạng cao hơn thì phải nộp lại GPLX đã có để đổi GPLX có hạng đã trúng tuyển. GPLX cũ cắt góc và trao lại cho người lái xe bảo quản.

V. XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP CÁ BIỆT KHI ĐỔI, CẤP LẠI GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ (DO NGÀNH GTVT CẤP) :

Việc cấp lại Giấy phép lái xe thực hiện theo quy định tại điều 23 Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2007của Bộ truởng Bộ Giao thông vận tải. Một số trường hợp cá biệt được xử lý như sau:

1. Hồ sơ lái xe bị mất.

a) Hồ sơ lái xe bị thiếu một trong các giấy tờ sau đây, bị coi là hồ sơ lái xe không đủ bộ và phải xử lý như trường hợp mất toàn bộ hồ sơ lái xe :

- Biên bản chấm thi.

- Chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo lái xe.

b) Bị mất hồ sơ lái xe, nhưng GPLX còn hạn, có tên trong sổ lưu thì được lập lại hồ sơ lái xe gồm : Đơn xin đổi, tờ khai nguyên nhân mất hồ sơ được cơ quan công an và cơ sở đào tạo xác nhận, giấy chứng nhận sức khỏe. Hồ sơ mới phải được cơ quan quản lý cấp, đổi GPLX xác nhận và đóng dấu, ghi rõ được lập lại lần thứ mấy vào góc trên bên phải Đơn xin đổi GPLX và trả cho người lái xe tự bảo quản.

c) Bị mất hồ sơ lái xe, nhưng GPLX đã quá hạn, có tên trong sổ lưu, nếu có nguyện vọng xin sát hạch lấy GPLX, thì làm hồ sơ thủ tục gồm đơn đề nghị sát hạch, tờ khai nguyên nhân mất hồ sơ được cơ quan công an và cơ sở đào tạo xác nhận, Giấy khám sức khoẻ, cơ quan quản lý sát hạch xét để được dự sát hạch cấp GPLX (cả môn Lý thuyết và thực hành lái xe).

d) Bị mất cả hồ sơ lái xe và GPLX, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch cấp GPLX địa phương, không phát hiện đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 12 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ (đơn đề nghị, giấy khám sức khoẻ, cơ sở đào tạo xác nhận) thì được cơ quan quản lý sát hạch xét để dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp lại Giấy phép lái xe.

2. Việc tổ chức sát hạch lại để cấp GPLX chỉ áp dụng với các đối tượng do Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính hoặc Cục Đường bộ Việt Nam trực tiếp quản lý GPLX (các cơ quan không trực tiếp quản lý GPLX của đối tượng đề nghị sát hạch lại thì không được tổ chức sát hạch lại cho đối tượng đó).

a) Ban quản lý sát hạch rà xét, kiểm tra các điều kiện theo quy định, lập danh sách người có nhu cầu dự sát hạch lại (theo mẫu quy định tại phụ lục 6b ban hành kèm theo công văn số         /CĐBVN - QLPT&NL ngày      /01/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam ) trình Giám đốc sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính ra quyết định cho phép tổ chức sát hạch. Trường hợp Sở không có kỳ sát hạch lái xe ô tô phù hợp, có thể thành lập Hội đồng sát hạch theo quy định cho các đối tượng này, thành phần Hội đồng không có cơ sở đào tạo. Đối với các địa phương chưa có Trung tâm sát hạch, nếu chỉ sát hạch lại phần lý thuyết thì có thể tổ chức sát hạch tại phòng thi có máy tính ở địa phương; nếu sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành thì tổ chức sát hạch tại Trung tâm sát hạch có đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

b) Người dự sát hạch lại có nhu cầu ôn tập, đăng ký với các cơ sở đào tạo lái xe do Sở quản lý để được hướng dẫn ôn tập, phải nộp chi phí ôn tập theo quy định của Bộ Tài chính, không phải học lại theo chương trình đào tạo, các cơ sở đào tạo lái xe đăng ký danh sách người xin dự  sát hạch lại với Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính theo báo cáo 2 (theo mẫu quy định tại phụ lục 6b ban hành kèm theo công văn số     /CĐBVN - QLPT&NL ngày    /01/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam).

c) Ngày trúng tuyển ghi tại mặt sau GPLX cấp lại (phục hồi) được tính theo ngày trúng tuyển của GPLX cũ.

VI. BÁO CÁO VỀ CẤP, ĐỔI GPLX.

Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính các tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo cấp, đổi GPLX hàng tháng trước ngày 5 tháng sau về Cục Đường bộ Việt Nam để tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải. (theo mẫu tại phụ lục 4 ).

VII - CƠ QUAN ĐỔI, CẤP LẠI GPLX.

1. Cục Đường bộ Việt Nam đổi, cấp lại GPLX cho các đối tượng do Cục quản lý sát hạch và theo quy định tại Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính các tỉnh, thành phố cấp, đổi GPLX cho các đối tượng ngoài các đối tượng do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, đã có đăng ký quản lý GPLX tại Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính theo quy định tại Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ (để báo cáo);
- Cục Cảnh sát GTĐS &ĐB- Bộ CA (để phối hợp);
- Cục QLXM – Bộ QP;
- Các Khu QLĐB II, IV, V và VII ;
- Lưu VT, QLPT&NL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Quyền

 

PHỤ LỤC 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independent – Freedom - Happyness

------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

APPLICATION FORM FOR EXCHANGE OF DRIVING LICENCE

(Dùng cho người nước ngoài – (For Foreigner only)

 

Kính gửi (To): ........................................................................

 

ảnh mầu

photograph

3 x 4 cm

Tôi là (Full name): ......................................... Quốc tịch (Nationality):...................

Ngày tháng năm sinh (Date of birth): ......................................................................

Hiện cư trú tại (Permanent Address): ......................................................................

Nơi công tác (Name of working office): ..................................................................

Số hộ chiếu (Passport No.): ......................................................................................    

 

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ........... tháng (month)......... năm (year)........

 

Cơ quan cấp hộ chiếu (Issuing Office): ...................................................................                                   

 

Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current driving licence No.):..........

 

Cơ quan cấp (Issuing Office): ..................................................................................                                   

 

Tại (Place of issue): .................................................................................................                                  

 

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ........... tháng (month)......... năm (year)........

 

Lý do xin cấp giấy phép lái xe (Reason of application for new driving licence): ...

..................................................................................................................................

 

Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as following):

- 03 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm (03 colour photographs 3x4cm)

- Bản photocopy GPLX nước ngoài (copy of current foreign driving licence)

- Bản dịch GPLX nước ngoài đã được công chứng (Translation of current foreign driving licence with notation).

- Bản photocopy hộ chiếu (phần họ tên và ảnh; trang thị thực nhập cảnh ) (01 coppy of passport)  (included pages: full name, photograph, valid visa).

Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật và nếu sai xin chịu trách nhiệm.

I am guarantee and responsibility for all above mentioned information.

 

 
Xác nhận của cơ quan chủ quản
(Confirmation of Authorization Office)

.............., Date....... month....... year.......
Người làm đơn (Applicant)
(Ký và ghi rõ họ tên)
( Signature and Full name)

 

PHỤ LỤC 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ảnh 3x4

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI LẤY GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi:........................................................

 

 

 

Tôi là...........................................................Quốc  tịch.........................................

Sinh ngày..........tháng.........năm ........

Nguyên quán...........................................................................................................

Nơi cư trú.....................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Đơn vị công tác............................................................................................................

Số CMND (hoặc hộ chiếu)..................................cấp ngày.........tháng........năm.........

Nơi cấp.........................................................................................................................

Hiện đã có Giấy phép lái xe hạng................số...........................................................

do................................................................cấp ngày.........tháng...........năm...............

Đề nghị cho tôi được đổi lấy Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng.......................

Lý do...........................................................................................................................

 

Xin kèm gửi kèm theo:

- 01 Giấy chứng nhận sức khoẻ.

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4.

- Bản photocopy GPLX sắp hết hạn.

- Hồ sơ gốc lái xe.

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

 
Xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương

.......ngày........tháng........năm ..........
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 3

BẢNG ĐỐI ỨNG GIẤY PHÉP LÁI XE QUÂN SỰ VỚI GIẤY PHÉP LÁI XE

( do ngành giao thông vận tải cấp )

Giấy phép lái xe Quân sự

Giấy phép lái xe ngành GTVT cấp

A1

A1

A2

A2

A3

A3

B2

B2

C

C

D

D

E

E

F

Fc

FX

C

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 119/CĐBVN-QLPT&NL về việc hướng dẫn đổi Giấy phép lái xe do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.148

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!