Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11487/BGTVT-KCHT năm 2018 về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường cao tốc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 11487/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 11/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11487/BGTVT-KCHT
V/v: quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường cao tốc.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, dọc theo một số tuyến đường cao tốc và tuyến đường bộ được quy hoạch thành đường cao tốc xuất hiện tình trạng các tổ chức, cá nhân tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trên phần đất của đường bộ và đấu nối trái phép, ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển đường cao tốc trong tương lai. Để đảm bảo ATGT đường bộ và giảm thiểu kinh phí giải phóng mặt bằng cho công tác đầu tư xây dựng đường cao tốc trong tương lai theo quy hoạch được duyệt, Bộ GTVT đề nghị:

1. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không cấp đất để xây dựng nhà cửa, công trình trong phạm vi đất của đường bộ; xử lý nghiêm hành vi vi phạm lấn chiếm đất hành lang an toàn đường bộ, phá hoại hàng rào hộ lan, hàng rào bảo vệ và đấu nối trái phép vào các tuyến đường bộ đã quy hoạch thành đường cao tốc theo Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; chỉ đạo các cơ quan tham mưu thuộc tỉnh thực hiện nghiêm công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc được quy định tại Điều 13 Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về Quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

2. Giao Tổng cục ĐBVN chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và các cơ quan liên quan của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, rà soát tình hình lấn chiếm đất hành lang an toàn đường bộ và đấu nối trái phép vào các tuyến đường bộ đã được quy hoạch thành đường cao tốc; báo cáo Bộ GTVT trước ngày 20/11/2018 để lập kế hoạch làm việc với các địa phương; đồng thời, báo cáo về nhiệm vụ được giao tại Công văn số 4352/BGTVT-KCHT ngày 26/4/2018 của Bộ GTVT./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLĐB I, II, III, IV;
- Lưu VT, KCHT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11487/BGTVT-KCHT năm 2018 về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường cao tốc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


442

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169