Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11449/BGTVT-VT năm 2018 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế (Văn bản 1318/TTg-CN) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 11449/BGTVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 10/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11449/BGTVT-VT
V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế (Văn bản số 1318/TTg-CN ngày 27/9/2018)

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Văn bản số 1318/TTg-CN ngày 27/9/2018 về việc thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo: 1. Đồng ý thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ: Công an, Tư Pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các văn bản nêu trên. Việc thí điểm chỉ thực hiện đối với phương tiện đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường; được đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật trước khi lưu hành; 2. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm quy định về thời gian hoạt động trong ngày, lộ trình tuyến đường được phép hoạt động trên địa bàn; lưu ý việc vận hành phương tiện nêu trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông; định kỳ 06 tháng tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thí điểm để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tiếp theo; 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẩn trương giải quyết dứt điểm kiến nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phương Hiền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 945/TTg-CN ngày 23 tháng 7 năm 2018; 4. Bộ Giao thông vận tải tổng hợp kết quả hoạt động thí điểm của các địa phương trong thời gian qua; nghiên cứu, đề xuất bổ sung loại phương tiện nêu trên trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật giao thông đường bộ (không tiếp tục đề xuất hoạt động thí điểm), trình Thủ tướng Chính phủ”

Để thực hiện nghiêm và có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tạo điều kiện phát triển du lịch và văn minh đô thị, giảm ô nhiễm môi trường, bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trân trọng đề nghị UBND tỉnh, thành phố nêu trên triển khai thực hiện như sau:

1. Đối với các địa phương: Bình Định, Cà Mau, Hà Giang, Kon Tum, Tiền Giang, An Giang

Bộ GTVT đã nhận được văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân 06 tỉnh, thành phố gồm: (1) Bình Định (Công văn số 2702/UBND-KT ngày 18/5/2018) có 01 đơn vị do Chi nhánh Công ty cổ phần Sun Taxi tại Bình Định đề xuất đưa 50 xe vào hoạt động trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và huyện Phù Cát; Công văn số 3809/UBND-KT ngày 27/6/2018 có 01 đơn vị do Công ty TNHH Thương mại Du lịch Thịnh Hùng đề xuất đưa 100 xe vào hoạt động trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, xã Nhơn Lý và xã đảo Nhơn Châu; (2) Cà Mau (Công văn số 4472/UBND-XD ngày 14/6/2018) có 01 đơn vị do Công ty TNHH dịch vụ lữ hành Cà Mau đề xuất đưa 10 xe vào hoạt động trên địa bàn xã Đất Mũi: Khu du lịch Đất Mũi, Khu du lịch Khai Long; (3) Hà Giang (Công văn số 1502/UBND-KTN ngày 09/5/2018) có 02 đơn vị, gồm: Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn đề xuất đưa 12 xe vào hoạt động trên địa bàn Trung tâm thị trấn Đồng Văn và Trung tâm xã Lũng Cú; Công ty TNHH MTV Hải Hà - Hà Giang đề xuất đưa 20 xe vào hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Giang; (4) Kon Tum (Công văn số 1001/UBND-THKT ngày 23/4/2018) có 02 đơn vị, gồm: Công ty TNHH Hoàng Tùng đề xuất đưa 02 xe vào hoạt động trên địa bàn huyện Konplong, tỉnh Kon Tum; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đề xuất đưa 02 xe vào hoạt động trên địa bàn thành phố Kon Tum); (5) Tiền Giang (Công văn số 2790/UBND-KT ngày 03/7/2018) có 03 đơn vị, gồm: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bảo Đăng đề xuất đưa 20 xe vào hoạt động trên địa bàn huyện Tân Phước; Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Tiền Giang đề xuất đưa 05 xe vào hoạt động trên địa bàn khu vực bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười, thành phố Mỹ Tho; Công ty TNHH Du lịch Mê Kông Thái Sơn đề xuất đưa 10 xe vào hoạt động trên địa bàn khu vực xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho (không có Đề án gửi kèm theo Công văn số 2790/UBND-KT); (6) An Giang (Công văn số 341/UBND-GT ngày 02/4/2018 có 01 đơn vị do Ban Quản lý Khu di tích văn hóa lịch sử và du lịch Núi Sam đề xuất đưa 09 xe vào hoạt động khu vực Khu di tích văn hóa lịch sử và du lịch Núi Sam và trung tâm thành phố Châu Đốc).

Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định, Cà Mau, Hà Giang, Kon Tum, Tiền Giang, An Giang chỉ đạo triển khai thực hiện như sau:

1.1. Phê duyệt Đề án thí điểm do các doanh nghiệp, Hợp tác xã có nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn địa phương mình.

1.2. Giao Sở GTVT:

a) Chủ trì phối hợp Công an tỉnh, UBND cấp huyện có liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp đã được phê duyệt thực hiện thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc xăng phục vụ chở khách tham quan du lịch trong khu vực hạn chế sử dụng Xe được đăng ký, cấp biển số theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014; thực hiện kiểm tra lưu hành an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với Xe theo quy định tại Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong khu vực hạn chế.

b) Chủ trì phối hợp Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã liên quan báo cáo, xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với Xe theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT và phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

c) Hướng dẫn doanh nghiệp đầu tư phương tiện và thực hiện các quy định theo quy định tại Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT, cụ thể:

- Về Xe là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chạy bằng động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc xăng, có kết cấu để chở người, hai trục, ít nhất bốn bánh xe, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 30 km/h, số chỗ ngồi tối đa không quá 15 chỗ (kể cả chỗ ngồi của người lái)”; Xe tham gia giao thông phải có: Giấy đăng ký và biển số Xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, Giấy chứng nhận lưu hành còn hiệu lực, Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.

- Về người điều khiển Xe: Người điều khiển Xe phải có Giấy phép lái xe từ hạng B2 trở lên.

- Chấp hành quy định khi tham gia giao thông: Việc chấp hành quy tắc giao thông đường bộ, mức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo quy định của Chính phủ và áp dụng theo loại phương tiện tương tự xe ô tô chở người từ 15 chỗ trở xuống. Cam kết và thực hiện chỉ tổ chức cho phương tiện hoạt động trong phạm vi, tuyến đường hoạt động và thời gian hoạt động do UBND tỉnh quy định.

d) Sau 6 tháng thực hiện, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tiếp theo; định kỳ ngày 25 tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả triển khai thí điểm về Bộ GTVT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẩn trương giải quyết dứt điểm kiến nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phương Hiền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 945/TTg-CN ngày 23/7/2018 và Văn bản số 1318/TTg-CN ngày 27/9/2018.

3. Đối với các địa phương chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm, Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo Sở GTVT chủ trì phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn địa phương không để các trường hợp hoạt động tự phát dẫn đến không quản lý được và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cho đến khi sửa đổi xong Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và đưa vào hoạt động chính thức khi Luật sửa đổi Luật Giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua (có hiệu lực).

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hoạt động thí điểm xe 4 bánh có gắn động cơ (sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng) để chở khách du lịch trong phạm vi hạn chế đã triển khai thí điểm trước thời điểm 27/8/2018 (trước Văn bản số 1318/TTg-CN) quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện:

a) Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hoạt động của phương tiện đúng tuyến đường, khu vực được phép hoạt động mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã quy định; tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác chống ùn tắc giao thông trên địa bàn;

b) Thực hiện tổng kết công tác thí điểm trên địa bàn địa phương mình; báo cáo kết quả về Bộ GTVT trước ngày 01/12/2018 để Bộ GTVT tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2019.

Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Vụ KHCN;
- Tổng cục ĐBVN;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thí điểm (do Sở GTVT sao gửi công văn này);
- Lưu: VT, V.Tải (Phong 05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11449/BGTVT-VT năm 2018 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế (Văn bản 1318/TTg-CN) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


823

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35