Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1139/VPCP-KTTH về lưu hành xe mang biển số LB do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1139/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 06/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1139/VPCP-KTTH
V/v lưu hành xe mang biển số LB

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013; ý kiến của Bộ Công an tại công văn số 415/BCA-C61 ngày 31 tháng 01 năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 806/BKHĐT-KTDV ngày 01 tháng 02 năm 2013, Bộ Công Thương tại công văn số 1138/BCT-TMMN ngày 04 tháng 02 năm 2013 về việc cho phép xe ô tô mang biển số LB tiếp tục lưu hành ngoài Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Để phục vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, cho phép xe ô tô biển số LB được tiếp tục lưu hành ngoài Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2013 theo quy định tại Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý chặt chẽ, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc không để xảy ra việc những ô tô này lợi dụng vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1139/VPCP-KTTH về lưu hành xe mang biển số LB do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.657
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49