Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11157/VPCP-NN năm 2018 về kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về chuyển đổi chủ sở hữu tàu cá do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 11157/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 16/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11157/VPCP-NN
V/v kiến nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận về chuyển đổi chủ sở hữu tàu cá

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại Công văn số 281/BC-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chuyển đổi chủ sở hữu tàu cá vỏ thép NT-91234-TS đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP không còn đủ năng lực để hoạt động, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, xem xét xử lý theo quy định kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại Công văn nêu trên. Chủ động hỗ trợ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận trong việc xác định phương án chuyển đổi chủ tàu đối với tàu cá vỏ thép số hiệu NT-91234-TS theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả của các chính sách hỗ trợ, tránh gây lãng phí.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NNPTNT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), V
I.A 14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11157/VPCP-NN năm 2018 về kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về chuyển đổi chủ sở hữu tàu cá do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.136

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74