Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10609/BGTVT-ATGT năm 2013 thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu cao tốc cánh ngầm hoạt động do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 10609/BGTVT-ATGT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 04/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tàu cánh ngầm phải được lắp định vị

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Công văn 10609/BGTVT-ATGT yêu cầu các chủ tàu cánh ngầm phải lắp đặt hệ thống AIS (Automatic Identification System)

Thiết bị AIS nói trên phải đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành và phải được kết nối  với hệ thống kiểm soát của các Cảng vụ Hàng hải khu vực.

Đối với tàu cánh ngầm một máy, chủ tàu phải hoàn thành việc lắp đặt AIS trước khi đưa tàu trở lại hoạt động. Đối với tàu tàu hai máy, chủ tàu phải hoàn thành việc lắp đặt AIS trước ngày 01/11/2013;

Trước  ngày 31/10/2013, chủ tàu cao tốc cánh ngầm một máy phải hoàn thành phương án đưa tàu vào vị trí an toàn, tránh va trôi hoặc chờ ứng cứu khi tàu bị sự cố chết máy.

Các  yêu cầu khác đối với chủ tàu cánh ngầm như  hệ thống phát thanh hướng dẫn hành khách dùng thiết bị cứu sinh, xây dựng, áp dụng quy trình khai thác tàu an toàn,… cũng được quy định tại công văn.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10609/BGTVT-ATGT
V/v: Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu cao tốc cánh ngầm hoạt động

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - VũngTàu;
- Sở GTVT thành phố Hải Phòng;
- Các Công ty khai thác tàu cao tốc cánh ngầm.

 

Căn cứ kết quả kiểm tra các điều kiệu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của tàu cao tốc cánh ngầm; điều kiện về đảm bảo an toàn đối với luồng hàng hải, cảng, bến thủy nội địa phục vụ tàu cao tốc cánh ngầm đón, trả hành khách, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị và công ty khai thác tàu cánh ngầm liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Đối với các chủ tàu (công ty) khai thác tàu cao tốc cánh ngầm

a) Lắp đặt hệ thống AIS trên tàu để các cơ quan chức năng quản lý và giám sát hoạt động của tàu trên tuyến luồng.

Chủ tàu cao tốc cánh ngầm một máy phải hoàn thành việc lắp đặt AIS trước khi đưa tàu vào hoạt động trở lại.

- Chủ tàu cao tốc cánh ngầm hai máy phải hoàn thành việc lắp đặt AIS trước ngày 01/11/2013;

- Thiết bị AIS lắp trên tàu phải thỏa mãn tiêu chuẩn hiện hành, được kết nối với hệ thống kiểm soát của các Cảng vụ Hàng hải khu vực và việc kết nối này phải được các Cảng vụ Hàng hải xác nhận.

b) Trước ngày 31/10/2013, chủ tàu cao tốc cánh ngầm một máy phải hoàn thành phương án đưa tàu vào vị trí an toàn, tránh va trôi hoặc chờ ứng cứu khi tàu bị sự cố chết máy trên luồng được Cảng vụ Hàng hải khu vực quản lý tuyến hoạt động của tàu xem xét, chấp thuận.

c) Các yêu cầu khác đối với chủ tàu khai thác tàu cao tốc cánh ngầm:

- Bố trí hệ thống phát thanh trên tàu để hướng dẫn hành khách cách sử dụng thiết bị cứu sinh, thoát hiểm trước mỗi chuyến hành trình , thông báo kịp thời cho hành khách những thông tin cần thiết trong chuyến đi.

- Xây dựng và áp dụng quy trình khai thác tàu an toàn bao gồm các nội dung cơ bản như: việc kiểm tra thường xuyên điều kiện an toàn của tàu; xử lý sự cố kỹ thuật trong hành trình; hướng dẫn an toàn cho hành khách; kiểm tra thông tin thời tiết trước khi rời bến; xử lý và thông báo cho hành khách khi xảy ra các tình huống bất thường trong khi đang hành trình trên luồng. Quy trình này phải hoàn thành trước ngày 31/10/2013 và được gửi cho các Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực liên quan đến tuyến hoạt động của tàu.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn khác theo quy định của pháp luật.

2. Các đơn vị quản lý và khai thác cảng, bến thủy nội địa

Đơn vị khai thác cầu bến tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vũng Tàu phải bổ sung đệm chống va đảm bảo cho các tàu cao tốc cánh ngầm cập bến an toàn; thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2013.

3. Cục Hàng hải Việt Nam

a) Chỉ đạo các Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Hải Phòng:

- Quy định các khu vực khống chế tốc độ của tàu cao tốc cánh ngầm trên luồng hàng hải, thời gian hoàn thành trước ngày 31/10/2013;

- Chủ trì, phối hợp với các Cảng vụ Đường thủy nội địa theo dõi, giám sát thường xuyên hành trình của tàu cao tốc cánh ngầm thông qua hệ thống AIS.

- Tăng cường kiểm tra tàu biển, phương tiện thủy nội địa neo đậu, cập mạn làm hàng tại khu phao neo trên luồng hàng hải có tàu cao tốc cánh ngầm hoạt động.

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Đăng kiểm khu vực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét, chấp thuận phương án đưa tàu vào vị trí an toàn, tránh va trôi

hoặc chờ ứng cứu khi tàu bị sự cố chết máy trên luồng (do chủ tàu trình) trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phương án của chủ tàu. Trường hợp phương án không được chấp thuận phải có văn bản gửi chủ tàu nêu rõ lý do.

b) Chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc khảo sát công bố luồng và lắp đặt báo hiệu đối với đoạn luồng từ phao số 7- 8 vào bến Cát Bà, hoàn thành trước ngày 30/11/2013.

4. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các Sở Giao thông vận tải

a) Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về vận tải và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các cảng, bến thủy nội địa có tiếp nhận tàu cao tốc cánh ngầm.

b) Chỉ đạo các Cảng vụ Đường thủy nội địa trực thuộc:

- Trang bị VHF để liên lạc với phương tiện đang hoạt động trên luồng.

- Thông báo thời gian xuất bến của tàu cao tốc cánh ngầm cho Cảng vụ Đường thủy nội địa tại bến đến; giám sát chặt chẽ việc lập danh sách hành khách trên tàu; không cho phép tàu rời bến nếu chở quá số lượng hành khách theo quy định.

- Thường xuyên cập nhật về tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn để quyết định cho tàu rời cảng, bến đảm bảo an toàn.

- Không cấp giấy phép rời cảng, bến cho tàu cao tốc cánh ngầm khi chưa đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, b khoản 1 nói trên.

c) Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh về các giải pháp bảo đảm an toàn cho tàu vào đón, trả hành khách tại các bến khu vực thành phố Vũng Tàu; đặc biệt phải có biện pháp chắn sóng tại bến Cầu Đá và thiết lập bến khách tại sông Dinh cho tàu đón, trả hành khách trong điều kiện thời tiết xấu.

5. Vụ Vận tải

a) Chủ trì soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về thiết bị giám sát hành trình tại Thông tư số 14/2012/TT-BGTVT ngày 27/4/2012 về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy Việt Nam; trình Bộ trưởng ban hành trong tháng 10/2013.

b) Tiếp tục rà soát toàn bộ các nội dung liên quan đến vận tải hành khách bằng tàu cao tốc để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2012/TT-BGTVT cho phù hợp với tình hình thực tế; trình Bộ trưởng ban hành trong Quý I năm 2014.

6. Vụ An toàn giao thông

Chủ trì, phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/cáo);
- Phó Thủ tướng CP Hoàng Trung Hải (để b/cáo);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND Tp. Hồ Chí Minh;
- UBND Tp. Hải Phòng;
- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Các Vụ: ATGT, VT, PC, KHCN;
- Các Cảng vụ Hàng hải: TP.HCM, VT, HP;
- Các Tổng Cty BĐATHH: miền Bắc, miền Nam;
- Các Đơn vị khai thác tàu cao tốc: Công ty TNHH
VT Sài Thành, Công ty CP Dòng Sông Xanh, Công
ty TNHH Quang Hưng, Công ty TNHH DV Hàng
hải và Du lịch Sài Gòn; Công ty CP Khu du lịch đảo
Cát Bà;
- Lưu: VT; ATGT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10609/BGTVT-ATGT năm 2013 thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu cao tốc cánh ngầm hoạt động do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.932

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123