Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10200/BGTVT-KHCN năm 2020 về niên hạn sử dụng của sà lan hoạt động đặc thù do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 10200/BGTVT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Nhật
Ngày ban hành: 12/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10200/BGTVT-KHCN
V/v: niên hạn s dụng của sà lan hoạt động đặc thù

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 5946/TCHQ-GSQL ngày 10/9/2020 của Tổng Cục Hải quan về việc niên hạn sử dụng của sà lan hoạt động đặc thù, sau khi xem xét Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Nghị định 111/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về niên hạn s dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu cho đối tượng là phương tiện thủy nội địa hoạt động tại Việt Nam và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu để làm phương tiện thủy nội địa hoạt động tại Việt Nam. Như vậy, đối với sà lan Bonggaya 70 (là tàu biển, mang cờ quốc tịch Brunei) đã được Cục hàng hải Việt Nam cấp phép hoạt động đặc thù tại văn bản số 2944/CHHVN-PC ngày 18/8/2020 không thuộc đối tượng bị điều chỉnh tại Nghị định 111/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, mà là đối tượng bị điều chỉnh bởi pháp luật hàng hải, cụ thể ở đây đó là Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 và các quy định liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Giao thông vận tải gửi Quý cơ quan để giải quyết theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục HHVN (để p/h);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10200/BGTVT-KHCN năm 2020 về niên hạn sử dụng của sà lan hoạt động đặc thù do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


743

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75