Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9415/BGDĐT-CSVCTBĐCTE về việc báo cáo thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 9415/BGDĐT-CSVCTBĐCTE Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 08/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 9415/BGDĐT-CSVCTBĐCTE
V/v  Báo cáo thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn  2008-2012 .

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

Thực hiện công tác báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 (khoản b và g - điểm 5 - Điều 1 theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 của Thủ tướng Chính phủ).

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Đề án định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm (theo các biểu đính kèm công văn này); Riêng biểu đăng ký kế hoạch vốn đầu tư năm kế tiếp, báo cáo theo thời gian đăng ký kế hoạch vào đầu quý IV trước năm kế hoạch. Ngoài các biểu thống kê trên, cần báo cáo về những công việc đã làm, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

Để có số liệu tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án đến cuối quý III năm 2008, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện Đề án, ước thực hiện việc giải ngân nguồn vốn Trung ương hỗ trợ năm 2008 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư năm 2009, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15-10-2008.

Báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng đầu của quý và ngày 10 tháng 01 hàng năm, theo địa chỉ: Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

gửi Mail: tuan_trnvn@yahoo.com; mhongbang@yahoo.com

Xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Ủy ban.

 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục CSVCTBĐCTE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ luận

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9415/BGDĐT-CSVCTBĐCTE về việc báo cáo thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.317
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112