Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 924/SGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phạm Văn Đại
Ngày ban hành: 26/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đ
c lp - T do - Hnh phúc
---------------

Số: 924/SGDĐT-VP
V/v tiêu chí đánh giá thi đua các trường trung học phổ thông năm học 2020-2021

Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông

Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 19/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021 của ngành GDĐT thành phố Hà Nội; Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Thực hiện Công văn số 4295/BGDĐT-TĐKT ngày 19/10/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở GDĐT; Công văn số 6122/BGDĐT-TĐKT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về việc khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn nội dung thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2020-2021 đối với các trường trung học phổ thông (THPT) như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA (thực hiện theo 11 lĩnh vực công tác)

TT

Các lĩnh vực công tác

Đơn vị chủ trì

Điểm tối đa

1

Công tác chỉ đạo dạy và học các trường

Phòng Giáo dục phổ thông

40

2

Công tác phân luồng học sinh; Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm

Phòng Giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp

10

3

Công tác kiểm tra nội bộ

Thanh tra Sở

10

4

Công tác công đoàn

Công đoàn Ngành

10

5

Công tác tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

10

6

Công tác Tài chính, cơ sở vật chất và thống kê, kế hoạch

Phòng Kế hoạch tài chính

10

7

Công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Phòng QLT&KĐCLGD

10

8

Công tác giáo dục Chính trị tư tưởng; Học sinh sinh viên; Hoạt động ngoại khóa và Y tế trường học

Phòng Chính trị, tư tưởng

10

9

Công tác Ứng dụng Công nghệ thông tin

Văn phòng Sở

10

10

Công tác Pháp chế, cải cách hành chính

Văn phòng Sở

10

11

Công tác Văn phòng; Thông tin báo cáo; Thi đua Khen thưởng

Văn phòng Sở

10

 

Tổng điểm

 

140

(Nội dung các tiêu chí của từng lĩnh vực công tác trong phụ lục kèm theo)

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

- Đề xuất văn bản hướng dẫn các đơn vị về quy trình, hồ sơ xét thi đua, tổng hợp kết quả chấm điểm của các phòng cơ quan Sở, Công đoàn Ngành và đề nghị khen thưởng của các các đơn vị, báo cáo Chủ tịch và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành.

- Báo cáo Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành về lịch họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành, tổng hợp kết quả phiên họp Hội đồng, hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ khen thưởng trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trên.

2. Các phòng thuộc cơ quan Sở, Công đoàn Ngành

- Xây dựng nội dung từng lĩnh vực công tác được phân công theo dõi đánh giá. Mỗi lĩnh vực công tác với tổng số điểm là 10, lĩnh vực công tác chỉ đạo dạy và học các trường THPT (tính hệ số 4), tổng số điểm thực hiện các lĩnh vực công tác là 140 điểm.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nội dung lĩnh vực công tác được giao theo dõi, đánh giá.

- Đánh giá, chấm điểm các đơn vị, lựa chọn đề xuất các đơn vị hoàn thành xuất sắc lĩnh vực công tác.

3. Các trường THPT trực thuộc Sở

- Tiếp tục thực hiện nội dung thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” nhằm thực hiện thng lợi nhiệm vụ năm học.

- Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá bình xét thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua đề nghị khen thưởng vào dịp tổng kết năm học.

- Trường Cụm trưởng cụm THPT năm học 2020-2021 tổ chức hội thảo, sinh hoạt chuyên đề trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng; căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ và tự chấm điểm 11 chỉ tiêu công tác của các đơn vị thành viên, tổ chức bình xét, thống nhất, suy tôn đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ngành xét, đề nghị Thành phố tặng Cờ thi đua và các hình thức khen thưởng theo quy định.

Lưu ý: Không xét khen thưởng hoặc sẽ hạ mức khen thưởng đối với các trường hợp như: Vi phạm về hành chính, quy chế thi, tuyn sinh, thu chi tài chính, dạy thêm không đúng quy định, có cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo, đ học sinh xảy ra tai nạn nghiêm trọng hoặc đánh nhau trong trường học...

Quan tâm xét khen thưng đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là nữ, các đơn vị có thành tích đặc biệt tiêu biu xuất sắc, có sự vươn lên so với năm học trước trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

Trên đây là hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưng năm học 2020-2021 đối với các trường THPT, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mc, các đơn vị phản ánh kịp thời về S GDĐT Hà Nội (qua Văn phòng S), số 81 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 02439347498; 02439411887 đ được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TĐKT, Bộ GDĐT
;
- Ban TĐKT Thành phố;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở
, CĐN;
- Cụm trư
ng cụm trường THPT;
- C
ng thông tin điện t của Ngành;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐC
PHÓ
GIÁM ĐC
Phạm Văn Đại

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 924/SGDĐT-VP ngày 26/03/2021 về tiêu chí đánh giá thi đua các trường trung học phổ thông năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


635

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117