Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 890/NGCBQLGD-NG năm 2013 về khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ban hành

Số hiệu: 890/NGCBQLGD-NG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Người ký: Hoàng Đức Minh
Ngày ban hành: 07/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B GIÁO DC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN B
QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 890/NGCBQLGD-NG
V/v khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đã trin khai tổ chức đưa tài liệu bi dưỡng thường xuyên giáo viên mm non, ph thông và giáo dục thường xuyên lên mạng đ các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn giáo viên các cấp học khai thác sử dụng trong quá trình bồi dưỡng thường xuyên theo Quy chế bi dưỡng thường xuyên.

Địa chỉ truy cập để khai thác tài liệu: http://taphuan.moet.gov.vn

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc khó khăn, cn báo cáo và liên hệ kịp thời về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, địa chỉ: Tòa nhà 8c, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, ĐT: 04.36230501; email: cucng@moet.edu.vn../.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (đ báo cáo);
- Như trên (để thực hiện);
- Các Cục, Vụ, Chương trình, Dự án liên quan thuộc Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, PNG.

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Đức Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 890/NGCBQLGD-NG năm 2013 về khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.146

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49