Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8423/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 25/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8423/VPCP-KGVX
V/v tuyển dụng giảng viên nước ngoài làm việc tại các trường đại học

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam (công văn số 3837/BLĐTBXH-VL ngày 08 tháng 11 năm 2011), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao làm việc với Trường Đại học Việt - Đức, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam và Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển giảng viên người nước ngoài làm việc tại các trường đại học này (lưu ý việc tuyển giảng viên là quyền của Hiệu trưởng các trường đại học, nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo và quyền tự chủ của các trường), báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các quy định đặc thù cần thiết cho việc tuyển giảng viên người nước ngoài ở các trường đại học này trước ngày 15 tháng 12 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Ngoại giao, Nội vụ;
- Các Trường: Đại học Việt - Đức, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, Đại học Quốc tế thuộc ĐHQG TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8423/VPCP-KGVX ngày 25/11/2011 về tuyển dụng giảng viên nước ngoài làm việc tại trường đại học do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.148

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!