Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 783/NGCBQLGD-CSĐTBD năm 2013 báo cáo thực trạng đội ngũ giáo viên Giáo dục Công dân ở cơ sở giáo dục phổ thông do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ban hành

Số hiệu: 783/NGCBQLGD-CSĐTBD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Người ký: Nguyễn Hải Thập
Ngày ban hành: 09/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 783/NGCBQLGD-CSĐTBD
V/v báo cáo thực trạng đội ngũ giáo viên GDCD ở các cơ sở giáo dục phổ thông

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố

Thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 của ngành Giáo dục, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố báo cáo về thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục Công dân ở các cơ sở giáo dục phổ thông, cụ thể như sau:

- Tổng số giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

- Trình độ đào tạo.

- Chuyên ngành đào tạo.

- Độ tuổi của giáo viên.

- Số giáo viên đang giảng dạy đã qua lớp bồi dưỡng về giáo dục pháp luật.

Để thuận lợi cho công tác thu thập số liệu, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố tải file solieuGDCD2013 tại website http://moet.gov.vn, đồng thời gửi cho Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/huyện và các cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc Sở để thực hiện.

Báo cáo tổng hợp của các đơn vị gửi bằng văn bản về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, địa chỉ: tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và bản mềm qua địa chỉ email pnthuy@moet.gov.vn trước ngày 23 tháng 9 năm 2013.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với ông Phùng Như Thụy, chuyên viên chính Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐT: 0913522881, email: phungnhuthuy@yahoo.com.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Vụ GDĐH, Vụ PC (để p/h);
- Lưu: VT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Thập

 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…………..

BIỂU THỐNG KÊ GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

(Kèm theo công văn số 783/NGCBQLGD-CSĐTBD ngày 19 tháng 9 năm 2013)

TT

Tên Phòng GD/ Trường THPT

Tổng số giáo viên

Trình độ

Chuyên ngành

Độ tuổi

Đã qua bồi dưỡng

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Nữ dân tộc

Cao đẳng

Đại học

Thạc sĩ

Tiến sĩ

Văn GDCD

Sử GDCD

GDCD

khác

<=30 tuổi

30 - <= 40

40 - <= 50

50 -    < = 60

Bộ GD&ĐT

Sở GD&ĐT

Phòng GD& ĐT

Khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………, ngày           tháng            năm 2013
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 783/NGCBQLGD-CSĐTBD năm 2013 báo cáo thực trạng đội ngũ giáo viên Giáo dục Công dân ở cơ sở giáo dục phổ thông do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.903
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70