Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 765/TTg-KGVX về việc đào tạo trình độ đại học chính quy hệ dân sự của Học viện Hậu cần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 765/TTg-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 22/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 765/TTg-KGVX
V/v đào tạo trình độ đại học chính quy hệ dân sự của Học viện Hậu cần

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc cho phép Học viện Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng được tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy dân sự tại Tờ trình số 1540/TTr-BQP ngày 31 tháng 3 năm 2008 và ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo đại học chính quy hệ dân sự của Học viện Hậu cần tại công văn số 2345/BGDĐT-ĐH&SĐH ngày 20 tháng 3 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Học viện Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng được đào tạo trình độ đại học hệ dân sự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Giao Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn việc mở mã ngành và tuyển sinh đào tạo hàng năm hệ dân sự của Học viện Hậu cần theo các quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NV, KH&CN;
- Học viện Hậu cần;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: NC, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 765/TTg-KGVX về việc đào tạo trình độ đại học chính quy hệ dân sự của Học viện Hậu cần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.897
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238