Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7426/BGDĐT-CTHSSV về tổng kết Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7426/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 05/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7426/BGDĐT-CTHSSV
V/v tổng kết Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Để chuẩn bị tổng kết năm 2010 và 04 năm triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị quý trường/sở báo cáo tình hình triển khai thực hiện Cuộc vận động tại đơn vị.

Nội dung báo cáo triển khai Cuộc vận động đi sâu vào các nội dung dưới đây:

1. Công tác tổ chức triển khai: tuyên truyền và biện pháp để đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu; công tác phối hợp với địa phương triển khai Cuộc vận động.

2. Kinh nghiệm lồng ghép nội dung Cuộc vận động với các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; những kết quả đạt được cũng như thuận lợi, khó khăn và phương hướng triển khai trong các năm tiếp theo. Với các Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường trung cấp chuyên nghiệp đề nghị báo cáo việc đưa tài liệu “Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào giảng dạy trong nhà trường.

3. Những vấn đề tư tưởng của cán bộ công chức, giáo viên, học sinh, sinh viên sau khi học tập các chuyên đề và thực hiện Cuộc vận động và các kiến nghị đề xuất.

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 22/11/2010 (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên), Bộ Giáo dục và Đào tạo - 49 Đại Cồ Việt - Hà Nội. ĐT: 04.38694984; Fax: 04.38681598; Gửi 01 bản qua e-mail: vuhssv@moet.gov.vn.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
- BT. Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7426/BGDĐT-CTHSSV về tổng kết Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.194

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140