Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 740/VPCP-QHQT đàm phán với Ngân hàng Thế giới về dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 740/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 22/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 740/VPCP-QHQT
V/v Đàm phán với WB về dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non”.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 201/NHNN-HTQT ngày 09 tháng 01 năm 2013 về việc đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) về dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đàm phán với WB về Hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lý có liên quan của dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non. Thời gian đàm phán dự kiến 01 ngày trong tháng 01 năm 2013, tại Hà Nội.

2. Đoàn đàm phán liên ngành do đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền cho Trưởng đoàn theo quy định.

4. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan theo chức năng để chuẩn bị đàm phán khoản vay với WB.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan tiến hành đàm phán Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý có liên quan của Dự án (trong đó lưu ý trao đổi, thống nhất các nội dung, hoàn tất các thủ tục theo quy định trước khi đàm phán); báo cáo Chính phủ về kết quả đàm phán sau khi kết thúc đàm phán.

6. Về cơ chế giải ngân: Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện mua lại số ngoại tệ từ khoản tài trợ này và chuyển số tiền Đồng Việt Nam tương ứng vào tài khoản ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
 các Vụ: TH, KGVX, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). TR. 30

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 740/VPCP-QHQT đàm phán với Ngân hàng Thế giới về dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.045

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115