Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7306/BGDĐT-VP chuẩn bị và tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ nhất năm học 2010-2011 tại 7 vùng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7306/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 01/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7306/BGDĐT-VP
V/v: chuẩn bị và tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ nhất năm học 2010-2011 tại 7 vùng

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Hội nghị giao ban lần thứ nhất năm học 2010 - 2011 (theo 7 vùng thi đua) dự kiến sẽ tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 27/11/2010 đến ngày 05/12/2010, với vùng lũ, lụt miền Trung có thể đến ngày 15/12/2010. Nội dung giao ban gồm 2 phần: (1) Đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tiếp theo trong học kỳ 1 và cả năm; (2) Triển khai công tác thi đua khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đăng ký thi đua và ký giao ước thi đua năm học.

Để chuẩn bị cho Hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo và các Trưởng vùng thi đua căn cứ Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 - 2011 và các văn bản chỉ đạo của Bộ, xây dựng báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011 của địa phương.

1. Các Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm học 2010 - 2011 và các giải pháp thực hiện chủ đề năm học "Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục", trong đó tập trung làm rõ một số mặt sau:

1.1. Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học:

- Các văn bản chỉ đạo, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học;

- Quy mô trường, lớp, học sinh đầu năm;

- Kết quả xây mới, sửa chữa cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới;

Nêu rõ những điểm mới trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương, đặc biệt về đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; chỉ đạo trọng tâm hoạt động gì? đơn vị nào?

1.2. Tình hình học sinh các cấp học (tiểu học, THCS, THPT) bỏ học sau hè và bỏ học đầu năm (có số lượng cụ thể, tỷ lệ % và so sánh với sau hè và đầu năm học trước) và chỉ đạo của địa phương để duy trì sĩ số học sinh.

1.3. Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện “3 công khai” (theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân). Báo cáo tình hình thu chi đầu năm, các văn bản hướng dẫn của địa phương và các giải pháp khắc phục tình trạng thu góp trái quy định.

1.4. Tình hình và các giải pháp quản lý dạy thêm, học thêm

1.5. Báo cáo tình hình đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo tại địa phương và việc triển khai chính sách, chế độ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nêu rõ những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên ở địa phương.

1.6. Những kết quả nổi bật và khó khăn, tồn tại của địa phương; những đề xuất và kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Bộ, Ngành liên quan; với Chính phủ và Quốc hội.

1.7. Đối với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế đề nghị báo cáo kết quả khắc phục thiệt hại do bão lụt gây ra. Đối với các tỉnh khác báo cáo kết quả ủng hộ học sinh, giáo viên vùng lũ lụt.

2. Thời gian nộp báo cáo và kế hoạch tổ chức giao ban:

Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo về các Trưởng vùng thi đua và Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/11/2010, với vùng lũ, lụt miền Trung trước ngày 25/11/2010.

Các Trưởng vùng thi đua xây dựng báo cáo giao ban của vùng nêu rõ những nhiệm vụ, hoạt động mà vùng tập trung chỉ đạo và gửi về Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/11/2010, với vùng lũ, lụt miền Trung trước ngày 30/11/2010 (gửi kèm file văn bản điện tử theo địa chỉ: phongtonghop@moet.edu.vn và tthbdung@moet.edu.vn).

Các Trưởng vùng dự kiến địa điểm, thời gian tổ chức Hội nghị giao ban với các Sở Giáo dục và Đào tạo trong vùng; phối hợp với phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo để thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị. Trưởng vùng gửi kế hoạch tổ chức Hội nghị về Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/11/2010, với vùng lũ, lụt miền Trung trước ngày 30/11/2010.

Mọi chi tiết xin liên hệ về Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại: 0438.683165./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị trong cơ quan Bộ;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Lưu: VT, TH .

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7306/BGDĐT-VP chuẩn bị và tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ nhất năm học 2010-2011 tại 7 vùng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.289

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89