Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7295/BGDĐT-GDTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hồng Sơn
Ngày ban hành: 20/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 7295/BGDĐT-GDTX
V/v hướng dẫn sử dụng SGK môn tin học theo chương trình GDTX cấp THPT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Giáo dục thường xuyên đã phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam mời nhóm tác giả bộ môn Tin học biên soạn sách hướng dẫn dạy học và sách giáo khoa (SGK) Tin học theo chương trình GDTX cấp THPT. Đối với môn Tin học lớp 10 và lớp 12, chương trình GDTX sử dụng chung SGK của khối THPT. Đối với môn Tin học lớp 11, SGK được biên soạn riêng sát với chuẩn kiến thức và kĩ năng môn Tin học lớp 11 theo chương trình GDTX cấp THPT. Sách được sử dụng cho học viên, giáo viên các trung tâm GDTX, các trường bổ túc văn hóa và cán bộ quản lý, chỉ đạo chương trình GDTX cấp THPT của các sở giáo dục và đào tạo.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành việc tổ chức biên tập, in ấn và đã đưa vào danh mục phát hành cuốn sách “Tin học 11 Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông”.

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm GDTX và các cơ sở giáo dục có tham gia thực hiện chương trình GDTX cấp THPT (môn Tin học) liên hệ mua sách Tin học 11 GDTX cấp THPT theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Giáo dục Hà Nội, số 187B đường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội (bà Lê Thị Hiền, hoặc bà Cao Ngọc Dung, phòng Kinh doanh của Công ty, điện thoại: 04.35122636).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng;
- NXB Giáo dục VN (để phối hợp);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTX.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7295/BGDĐT-GDTX ngày 20/08/2009 về hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa môn tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.283

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!