Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7274/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 31/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7274 /BGDĐT-GDĐH
V/v : hướng dẫn thực hiện KH triển khai Đề án NN Quốc gia 2020 trong các cơ sở GDĐH

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học

Ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1400/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” (gọi tắt là Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020). Trên cơ sở Đề án này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành “Kế hoạch triển khai Đề án ngoại ngữ 2020 trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2008-2020” để triển khai từ năm học 2011-2012 (đính kèm Công văn này).

Triển khai kế hoạch trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học (gọi tắt là các đơn vị) thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 của đơn vị mình. Xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai dạy và học ngoại ngữ đến năm 2020. Trong kế hoạch cần đánh giá hiện trạng dạy và học ngoại ngữ của đơn vị (số liệu sinh viên, đội ngũ giáo viên, chương trình giáo trình, trang thiết dạy & học ngoại ngữ...), Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện kế hoạch theo từng giai đoạn 2012-2015 và 2016-2020. Đề nghị gửi kế hoạch này về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Giáo dục Đại học trước 15/11/2012).

2. Bắt đầu từ tháng 11/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức rà soát trình độ năng lực của đội ngũ giảng viên ngoại ngữ (trước mắt là giảng viên dạy Tiếng Anh). Đề nghị các đơn vị phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học và Bộ phận Thường trực Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 để triển khai thực hiện. Trên cơ sở kết quả khảo sát này, các đơn vị xây dựng và triển khai việc quy hoạch, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Tiếng Anh đảm bảo đạt chuẩn năng lực theo quy định.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hỗ trợ kinh phí cho các trường đại học để bồi dưỡng ngắn hạn (dưới 3 tháng) và dài hạn (từ 6 tháng – 1 năm) ở nước ngoài đội ngũ giảng viên Tiếng Anh cốt cán. Đề nghị các trường lập danh sách cử giảng viên Tiếng Anh cốt cán đi đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài theo lộ trình từ năm 2013-2015, mỗi năm 1 người.

4. Để đảm bảo cho sinh viên đại học, cao đẳng không chuyên ngữ sau tốt nghiệp có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (tương đương với trình độ B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu), đề nghị các trường xây dựng và triển khai chương trình dạy Tiếng Anh tăng cường cho sinh viên. Các trường có thể liên hệ với Bộ phận thường trực Đề án ngoại ngữ 2020 để tham khảo Chương trình thí Điểm dạy tiếng Anh tăng cường trong các trường đại học, cao đẳng.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ thành lập các Trung tâm ngoại ngữ xuất sắc (trước mắt tại Đại học Thái Nguyên, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm thành phố HCM) nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ, đổi mới thi kiểm tra và đánh giá. Đề nghị các trường trên xây dựng đề án thành lập Trung tâm ngoại ngữ xuất sắc trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để triển khai thực hiện (thời gian thực hiện quý IV năm 2012).

6. Các đơn vị có đủ Điều kiện về chương trình, đội ngũ giảng viên cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai dạy một số môn học bằng Tiếng Anh trong chương trình đào tạo của một số ngành (trước mắt tập trung vào các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng và Du lịch và các ngành trọng Điểm của trường). Trong kế hoạch cần nêu rõ đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo, cách thức tổ chức đào tạo, thu học phí, thời Điểm triển khai đào tạo, lộ trình thực hiện và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng và giao nhiệm vụ bồi dưỡng chương trình này cho một số cơ sở giáo dục đủ Điều kiện thực hiện. Đề nghị các đơn vị lập kế hoạch cử các giảng viên ngành Tiếng Anh chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ do các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ để đảm bảo giảng viên đạt chuẩn trong đơn vị mình.

8. Theo Mục tiêu của Đề án, năm học 2012-2013, sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng chuyên ngữ tiếng Anh phải đạt trình độ năng lực tiếng Anh bậc 4 và sinh viên đại học chuyên chuyên ngữ tiếng Anh phải đạt bậc 5 để được cấp bằng tốt nghiệp. Vì vậy, đề nghị các trường có kế hoạch triển khai chương trình đào tạo tăng cường môn ngoại ngữ để đạt được các chuẩn đầu ra nói trên.

Để đạt được Mục tiêu đề ra trong Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cần cố gắng, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trên. Trong quá trình thực hiện, có những vướng mắc hoặc cần làm rõ, các đơn vị có thể liên hệ với Vụ Giáo dục Đại học và Bộ phận Thường trực Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 để nhận được ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các trường biết và tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Bùi Văn Ga (để ph/h chỉ đạo);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7274/BGDĐT-GDĐH ngày 31/10/2012 hướng dẫn thực hiện kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.591

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!