Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7221/BGDĐT-TCCB năm 2014 về mẫu đăng ký tham gia Hiệp hội các trường đại học Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7221/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Ngô Mạnh Hải
Ngày ban hành: 12/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 7221/BGDĐT-TCCB
V/v mẫu đăng ký tham gia Hiệp hội các trường đại học Việt Nam

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng;
- Các học viện có đào tạo trình độ tiến sĩ;
- Các trường sỹ quan có đào tạo trình độ cao đẳng, đại học.

 

Vừa qua, một số cơ sở giáo dục đại học đề nghị hướng dẫn đăng ký tham gia Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Tiếp theo Công văn số 7139/BGDĐT-GDĐH ngày 09/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia Hiệp hội và tham dự Đại hội toàn quốc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (Hiệp hội), Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi tới các đơn vị mẫu đơn đăng ký tham gia Hiệp hội theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP (xin gửi kèm theo) để các cơ sở giáo dục đại học cử đại diện lãnh đạo đơn vị đăng ký tham gia Hiệp hội.

Đơn đăng ký xin gửi về Hiệp hội (qua địa chỉ phòng 806, tầng 8, Cung Trí thức thành phố, 80 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội, địa chỉ mail: hiephoidhcdvn@gmail.com) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ - địa chỉ mail: lahantung09@gmail.com).

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
- Ban vận động thành lập Hiệp hội (để phối hợp);
- Lưu: VT; TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Mạnh Hải

 

Mẫu 2 - Đơn tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Tham gia Hội ...(1)...

Kính gửi: ...(2)....

Sau khi nghiên cứu tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động của Hội …(1)…, chúng tôi tán thành và tự nguyện làm đơn này đăng ký tham gia Hội.

1. Thông tin cơ bản về tổ chức

a) Tên: ........................................................................................................................

b) Địa chỉ: ...................................................................................................................

c) Số Giấy phép hoạt động (điều lệ): ……………… do ……………………….. cấp ngày ... tháng ... năm ...

d) Người đại diện theo pháp luật: ...............................................................................

2. Người đại diện tổ chức tham gia Hội

a) Họ và tên: ……………………………………………; Chức vụ: .................................

b) Địa chỉ: ....................................................................................................................

c) Số điện thoại: ..........................................................................................................

Trân trọng đề nghị ...(2)... xem xét, đồng ý để chúng tôi tham gia Hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: VT, …

…, ngày … tháng … năm …
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên hội dự kiến thành lập;

(2) Tên ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7221/BGDĐT-TCCB năm 2014 về mẫu đăng ký tham gia Hiệp hội các trường đại học Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.873

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113