Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 708/SGDĐT-VP 2020 thực hiện Khung thời gian năm học Sở Giáo dục Phú Yên

Số hiệu: 708/SGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Khắc Lễ
Ngày ban hành: 07/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 708/SGDĐT-VP
V/v thực hiện Khung thời gian năm học 2020-2021

Phú Yên, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Quyết định số 1384/QĐ-UBND, ngày 07/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 do UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1384/QĐ-UBND, ngày 07/8/2020 về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (đính kèm theo công văn này).

2. Kịp thời xin phép cấp trên quản lý về giáo dục khi cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù đầy đủ chương trình.

3. Báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo: Tình hình chuẩn bị năm học và tổ chức khai giảng trước ngày 08/9/2020; sơ kết học kỳ I trước ngày 25/01/2021; tổng kết năm học, kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2020-2021 trước ngày 15/6/2021./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Khắc Lễ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 708/SGDĐT-VP ngày 07/08/2020 về thực hiện Khung thời gian năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.586

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!