Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 676/VPCP-KGVX năm 2019 về phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 676/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 676/VPCP-KGVX
V/v phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 68/TTr-BTTTT ngày 25 tháng 12 năm 2018 về việc phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đúng ý kiến của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 542/TB-VPCP ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ để Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện các thủ tục thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn theo quy định của pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo Bộ Thông tin và Truyền và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (đ
b/c);
- Các Bộ: GDĐT, KHĐT, TC, NV;
- Đại học Đà N
ng;
- Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt - Hàn;
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, CN, QHQT;
- Lưu: VT, KGVX (3b). ĐND

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 676/VPCP-KGVX năm 2019 về phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.923

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210