Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6754/VPCP-KGVX phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn đến năm 2020 và Kế hoạch 5 năm của Đại học Quốc gia Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6754/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 30/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6754/VPCP-KGVX
V/v phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn đến năm 2020 và Kế hoạch 5 năm của Đại học Quốc gia Hà Nội

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Đại học Quốc gia Hà Nội

Xét đề nghị của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt Chiến lược phát triển và Kế hoạch 5 năm của Đại học Quốc gia Hà Nội (tờ trình số 1683/TTr-ĐHQGHN ngày 25 tháng 5 năm 2012), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp thu các ý kiến góp ý xác đáng, cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành để hoàn chỉnh dự thảo Chiến lược phát triển giai đoạn đến năm 2020 và Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2012. Trong quá trình hoàn chỉnh cần lưu ý:

- Căn cứ vào Luật giáo dục đại học đã được Quốc hội thông qua, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược phát triển giáo dục, Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 của cả nước để xác định các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có tính chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020, thể hiện rõ vị trí, vai trò của Đại học Quốc gia Hà Nội trong hệ thống giáo dục đại học.

- Làm rõ kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn 5 năm (2011-2015) gắn với từng lĩnh vực, ngành nghề, cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: GD&ĐT, KH&ĐT, TC, KH&CN, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng;
các Vụ: TH, PL, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4). QT 31

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6754/VPCP-KGVX phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn đến năm 2020 và Kế hoạch 5 năm của Đại học Quốc gia Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.267
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122