Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6736/BGDĐT-KTKĐCLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 24/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6736/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v tăng cường triển khai công tác kiểm định CLGD trường mầm non

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. KĐCLGD đã được quy định tại Luật Giáo dục (2005); Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI của Đảng; Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Sau gần 3 năm triển khai, công tác KĐCLGD trường mầm non đã đạt được những kết quả quan trọng. Tính đến ngày 30/9/2014 đã có 12.673 trường mầm non hoàn thành tự đánh giá, đạt tỉ lệ 92,58%, trong đó có 27 địa phương đạt 100% (xem phụ lục đính kèm). Các địa phương đã tích cực triển khai công tác KĐCLGD trường mầm non là: Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Gia Lai, Hậu Giang, Khánh Hòa, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Yên Bái.

Tuy nhiên, công tác KĐCLGD trường mầm non còn tồn tại một số hạn chế. Một bộ phận cán bộ quản lý giáo dục các cấp và giáo viên trường mầm non chưa nhận thức đầy đủ về vai trò và ý nghĩa của KĐCLGD; chất lượng báo cáo tự đánh giá của nhiều trường chưa đạt yêu cầu; một số địa phương chỉ đạo thiếu kiên quyết, không triển khai đúng tiến độ, chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ đánh giá ngoài; số trường mầm non được đánh giá ngoài thấp. Bộ GDĐT lưu ý các sở GDĐT có kết quả thực hiện KĐCLGD trường mầm non thấp là: An Giang, Đồng Tháp, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Trà Vinh; đặc biệt, các Sở GDĐT chưa triển khai đánh giá ngoài đối với trường mầm non là: Cà Mau, Cao Bằng, Đà Nẵng, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác KĐCLGD trường mầm non, Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT:

1. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 04/12/2012 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn. Đó là một trong những điều kiện để triển khai Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ mầm non (SRPP) theo cam kết của Chính phủ với Ngân hàng Thế giới.

2. Chỉ đạo để đẩy mạnh công tác tự đánh giá, phấn đấu đến hết năm học 2014-2015 có 100% trường mầm non hoàn thành tự đánh giá. Chỉ đạo trường mầm non thực hiện công tác tự đánh giá hằng năm theo quy định.

3. Đẩy mạnh công tác đánh giá ngoài và công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, phấn đấu đến hết năm học 2014-2015 có ít nhất 25% trường mầm non được đánh giá ngoài.

4. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc các trường mầm non thực hiện cải tiến để nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

5. Sử dụng hiệu quả phần mềm KĐCLGD trường mầm non. Bảo đảm đủ kinh phí cho các hoạt động KĐCLGD.

6. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đánh giá ngoài đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng.

7. Tổ chức hội nghị sơ kết việc triển khai công tác KĐCLGD thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh khoa trương, hình thức.

8. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định. Số liệu báo cáo phải chính xác và thống nhất.

9. Các sở GDĐT có kết quả KĐCLGD trường mầm non thấp cần xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện KĐCLGD trường mầm non cho đến hết năm học 2015 – 2016, gửi báo cáo Bộ trước ngày 30/11/2014.

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT nghiêm túc triển khai thực hiện. Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Mầm non có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương, tổng hợp và định kỳ báo cáo kết quả với lãnh đạo Bộ.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, báo cáo Bộ GDĐT (qua Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) theo địa chỉ: 30 Tạ Quang Bửu - Hai Bà Trưng - Hà Nội, ĐT:04.38683361, FAX: 04.38684995, Email: phongkdclgdpt@moet.edu.vn để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để ph/h chỉ đạo);
- Các vụ, cục có liên quan thuộc Bộ (để th/h);
- Lưu: VT, KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6736/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/11/2014 tăng cường triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.871

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!