Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6561/VPCP-KGVX về việc kiến nghị đổi mới nội dung chương trình giáo dục & đào tạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6561/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6561/VPCP-KGVX
V/v kiến nghị đổi mới nội dung chương trình giáo dục & đào tạo

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Trường Dạy nghề dân lập Bách khoa.

 

Về đề nghị của Trường Dạy nghề dân lập Bách khoa (tại văn bản số 2208/DNBK ngày 22 tháng 8 năm 2008) về việc đổi mới nội dung chương trình giáo dục và đào tạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét những kiến nghị của Trường Dạy nghề dân lập Bách khoa về đổi mới nội dung chương trình giáo dục và đào tạo và trả lời Trường Dạy nghề dân lập Bách khoa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các quý Bộ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trường Dạy nghề dân lập Bách khoa biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6561/VPCP-KGVX về việc kiến nghị đổi mới nội dung chương trình giáo dục & đào tạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.974
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112