Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6415/BGDĐT-CTHSSV năm 2013 báo cáo việc thực hiện công tác hướng nghiệp trong nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6415/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Ngũ Duy Anh
Ngày ban hành: 16/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6415/BGDĐT-CTHSSV
V/v báo cáo việc thực hiện công tác hướng nghiệp trong các nhà trường.

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi:

Các Đại học, Học viện, các Trường đại học, Cao đẳng và Trung cấp Chuyên nghiệp

 

Để có những thông tin cơ bản phục vụ việc chỉ đạo, điều hành và định hướng công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp báo cáo một số nội dung theo mẫu sau (phụ lục kèm theo).

Báo cáo của các nhà trường xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 20/10/2013 để tổng hợp và xây dựng báo cáo.

(Mọi chi tiết xin liên hệ: CV Bùi Tiến Dũng, điện thoại: 0913459858; 04.38694916; email: btdung@moet.edu.vn)

Trân trọng cảm ơn!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trần Quang Quý (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNGVỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Ngũ Duy Anh

 

PHỤ LỤC

MẪU BÁO CÁO
(Kèm theo công văn số 6415 /BGDĐT-CTHSSV ngày 16 tháng 9 năm 2013)

1. Hiện nay nhà trường đã thành lập đơn vị trực thuộc hoặc bộ phận làm công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm hay chưa?

□          Đã thành lập

□          Chưa thành lập

2. Nếu chưa thành lập thì nhà trường có phân công cán bộ chuyên trách thực hiện công tác này hay không:

□          Có

□          Không

3. Nếu đã thành lập thì đây là đơn vị:

- Độc lập trực thuộc nhà trường, có tài khoản con dấu riêng, tên gọi của đơn vị này?

- Là bộ phận trực thuộc phòng, ban của nhà trường?

4. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hoặc bộ phận chuyên trách làm công tác hướng nghiệp theo Quyết định số 68/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2008 về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

5. Họ tên, số điện thoại, email của giám đốc trung tâm hoặc trưởng bộ phận hoặc cán bộ phụ trách công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm của nhà trường.

6. Nhà trường có đề xuất, kiến nghị gì với Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong thời gian tới.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6415/BGDĐT-CTHSSV năm 2013 báo cáo việc thực hiện công tác hướng nghiệp trong nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.451
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7