Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6234/BGDĐT-VP năm 2014 hướng dẫn giao ban vùng năm học 2014 - 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6234/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 31/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6234/BGDĐT-VP
V/v Hướng dẫn giao ban vùng năm học 2014 - 2015.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung và kế hoạch tổ chức giao ban vùng năm học 2014 – 2015 như sau:

1. Giao ban vùng tổ chức 02 lần/năm. Giao ban lần thứ nhất tổ chức trước khi kết thúc học kỳ I, giao ban lần thứ hai tổ chức trước khi kết thúc học kỳ II. Thời gian cụ thể do Trưởng vùng quyết định.

2. Hình thức, địa điểm và thành phần dự giao ban

Giao ban vùng họp tập trung (có thể họp trực tuyến với Bộ) hoặc tổ chức các hoạt động giao lưu, dự giờ thăm lớp; tham quan, học tập và nhân rộng các điển hình tiên tiến phù hợp với thực tiễn của các địa phương trong vùng.

Trưởng vùng chủ trì, quyết định hình thức, địa điểm và thành phần dự giao ban, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện của địa phương.

3. Nội dung giao ban

Trưởng vùng chủ trì, phối hợp với các đơn vị xác định nội dung giao ban trọng tâm, lựa chọn chuyên đề phù hợp với thực tiễn của các địa phương trong vùng. Nội dung giao ban bám sát Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 – 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ.

Đối với giao ban lần thứ nhất, nội dung giao ban tập trung triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ; công việc cụ thể của vùng thực hiện Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đối với giao ban lần thứ hai, nội dung giao ban cần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học, kết quả tháo gỡ những vấn đề khó trong năm học theo các đơn vị và cả vùng; Báo cáo một năm thực hiện Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó nêu rõ những cách làm hay, sáng tạo, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất với Bộ.

4. Tổ chức thực hiện

Trưởng vùng chủ trì, phối hợp với giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố đăng cai tổ chức chuẩn bị tốt các điều kiện cho giao ban vùng. Trong trường hợp họp trực tuyến với Bộ phải chuẩn bị kỹ về cơ sở vật chất, đường truyền và thống nhất về kế hoạch, nội dung, chương trình.

Trưởng vùng chủ trì, phối hợp với giám đốc sở giáo dục và đào tạo trong vùng xây dựng kế hoạch tổ chức giao ban; báo cáo lãnh đạo tỉnh/thành phố xin đăng cai tổ chức. Trước 15 ngày tổ chức giao ban vùng, Trưởng vùng gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo kế hoạch giao ban và báo cáo chung của vùng để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ và phối hợp tổ chức giao ban có hiệu quả, không bị trùng lặp các vùng.

Sở giáo dục và đào tạo xây dựng báo cáo theo mẫu thống nhất của Trưởng vùng, gửi Trưởng vùng tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của vùng.

Trong thời gian 15 ngày sau kết thúc giao ban, Trưởng vùng báo cáo kết quả giao ban về Bộ Giáo dục và Đào tạo, nêu rõ kiến nghị của các sở giáo dục và đào tạo để Văn phòng tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng. Báo cáo của Trưởng vùng gửi kèm file văn bản điện tử theo địa chỉ email: phongtonghop@moet.edu.vn.

Nhận được công văn này yêu cầu giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các sở liên hệ với Văn phòng Bộ, số điện thoại 04.38683165, số fax 04.38694085./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đơn vị trong cơ quan Bộ;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Lưu: VT, VP .

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6234/BGDĐT-VP năm 2014 hướng dẫn giao ban vùng năm học 2014 - 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.442

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69