Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5936/BGDĐT-CNTT về việc thực hiện Công văn số 5270/BGDĐT-CNTT ngày 17/6/2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5936/BGDĐT-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Quách Tuấn Ngọc
Ngày ban hành: 03/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5936/BGDĐT-CNTT
V/v thực hiện Công văn số 5270/BGDĐT-CNTT ngày 17/6/2008.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

Ngày 17/6/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 5270/BGDĐT-CNTT gửi các sở giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu gửi dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT và bổ túc năm 2008 về Bộ. Đến nay, đã có 63/64 sở GD&ĐT thực hiện gửi dữ liệu đầy đủ, riêng Sở GD&ĐT Hải Phòng chưa thực hiện việc gửi dữ liệu này. Ngoài việc Bộ gửi Công văn nói ở trên đến Sở GD&ĐT Hải Phòng qua đường Email của Bộ, Cục Công nghệ thông tin (CNTT) còn gửi fax 2 lần tới Văn phòng Sở. Mặt khác, ngày 30/6/2008, cán bộ của Cục CNTT đã liên lạc qua điện thoại tới Văn phòng Sở để đề nghị gửi dữ liệu và nhận được trả lời “Công văn này đã được chuyển qua Phòng Khảo thí, Phòng Khảo thí trả lời rằng Sở chỉ phải gửi dữ liệu về Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục chứ không phải gửi về Cục CNTT”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở GD&ĐT Hải Phòng nghiêm chỉnh thực hiện việc gửi dữ liệu thi tốt nghiệp THPT năm 2008 theo đúng tinh thần Công văn số 5270/BGDĐT-CNTT trước 11h30, ngày 06/7/2008. Nếu quá hạn trên, Giám đốc Sở phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Website Bộ;
- Lưu VT, Cục CNTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Quách Tuấn Ngọc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5936/BGDĐT-CNTT về việc thực hiện Công văn số 5270/BGDĐT-CNTT ngày 17/6/2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.284
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219