Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5901/BGDĐT-KHTC năm 2014 hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5901/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 17/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5901/BGDĐT-KHTC
V/v Hướng dẫn thc hiện công khai năm học 2014-2015

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai trong năm học 2014-2015.

Sau đây là một số điểm cần lưu ý khi thực hiện Quy chế này:

1. Về nội dung công khai

a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo biểu mẫu 20. Ghi chi tiết mỗi ngành học theo một biểu mẫu.

Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2013 có việc làm theo biểu mẫu 21. Ghi chi tiết theo từng trình độ đào tạo.

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục (nếu có).

b) Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo mẫu biểu 22.

Về đội ngũ nhà giáo: Công khai số lượng giảng viên cơ hữu theo trình độ đào tạo của nhà trường theo mẫu biểu 23.

c) Công khai tài chính:

Công khai tài chính theo biểu mẫu 24. Công khai kết quả kiểm toán (nếu có).

2. Về hình thức công khai

Các trường thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của trường và công khai tại trường, bảo đảm tính đầy đủ và cập nhật khi có thông tin mới hoặc thay đổi để thông tin luôn chính xác và kịp thời.

3. Về báo cáo công khai gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đề nghị các đơn vị nộp báo cáo công khai năm học 2014-2015 theo mẫu Biểu tổng hợp gửi kèm công văn này về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 - Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng thời gửi file mềm về địa chỉ Email: ntoanh@moet.edu.vn. Điện thoại liên hệ: (04) 38683247.

Thời hạn nộp báo cáo trước ngày 15/11/2014.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện đúng quy định. Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

HƯỚNG DẪN NHẬP SỐ LIỆU

Đính kèm công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014

1. Một số quy định

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hành biểu mẫu hướng dẫn thực hiện quy chế công khai gửi kèm theo công văn công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014. Báo cáo đã được định dạng và bảo vệ phục vụ cho mục đích tổng hợp (không được thay đổi các định dạng của biểu mẫu).

- Đề nghị các đơn vị khai báo đầy đủ các thông tin và số liệu trong biểu mẫu báo cáo.

- Nhập các biểu mẫu 20, 21, 22, 23, 24 theo hướng dẫn trong công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014. Nhập số liệu Biểu tổng hợp theo hướng dẫn như sau:

2. Hướng dẫn nhập Biểu tổng hợp

Mở file BieuTongHop.xls, tiến hành nhập thông tin và số liệu theo các bước sau:

Bước 1:

- Nhập tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp

- Chọn tên trường từ danh sách có sẵn

Hình 1: Màn hình chọn trường và nhập tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp

Bước 2:

- Nhập thông tin về địa chỉ web – nơi đăng tải thông tin công khai của trường.

- Nhập đầy đủ thông tin người tổng hợp thực hiện báo cáo công khai để liên hệ trong trường hợp cần thiết.

Hình 2: Màn hình nhập thông tin đăng tải thông tin công khai

Bước 3: Nhập dữ liệu đầy đủ vào báo cáo

Hình 3: Màn hình nhập số liệu


Bước 4: Hoàn thiện báo cáo

Rà soát báo cáo, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của số liệu, sau đó trình Lãnh đạo ký, đóng dấu để đảm bảo tính pháp lý của số liệu. Gửi báo cáo cáo về Bộ theo địa chỉ ghi trong công văn, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ Email: ntoanh@moet.edu.vn trước ngày 15 tháng 11 năm 2014.

Hình 4: Màn hình hoàn thiện báo cáo

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5901/BGDĐT-KHTC năm 2014 hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.411

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224