Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5725/BGDĐT-GDCN năm 2013 triệu tập giáo viên tiếng Anh trong cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tham gia rà soát năng lực tiếng Anh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5725/BGDĐT-GDCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Khang
Ngày ban hành: 21/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5725/BGDĐT-GDCN
V/v triệu tập giáo viên tiếng Anh trong các cơ sở đào tạo TCCN tham gia rà soát năng lực tiếng Anh.

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Các sở giáo dục và đào tạo: Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Yên Bái, Hà Giang, Nam Định, Hải Dương, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa.

 

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” và thực hiện nhiệm vụ năm 2013 về việc tiếp tục rà soát năng lực tiếng Anh của giáo viên tiếng Anh trong các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) khu vực phía Bắc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo triệu tập và gửi danh sách chính thức các giáo viên tiếng Anh trong các cơ sở đào tạo TCCN về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tham gia rà soát năng lực tiếng Anh. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Mục đích rà soát: Nhằm xác định năng lực tiếng Anh của giáo viên giảng dạy tiếng Anh trong các cơ sở đào tạo TCCN để chuẩn bị cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên theo quy định của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

2. Thời gian và địa điểm: Ngày 21-22/9/2013.

- Ngày 21/9/2013: Tập huấn giáo viên tại Hội trường Vũ Đình Liên, Công trình Khoa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Từ 8h00-8h30: Các cán bộ phụ trách đoàn giáo viên đăng ký điểm danh và nhận tài liệu.

+ Từ 8h30-9h45: Tập huấn giáo viên các sở giáo dục và đào tạo: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nam, Ninh Bình và Thanh Hóa.

+ Từ 10h-11h30: Tập huấn giáo viên các sở giáo dục và đào tạo: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Yên Bái, Hà Giang, Nam Định, Hải Dương, Bắc Giang.

+ Nội dung tập huấn: Phổ biến mục tiêu rà soát, thông báo quy chế, quy định rà soát. Phổ biến về ý nghĩa các cấp độ trong Khung năng lực ngôn ngữ Châu Âu (CEFR), cấu trúc đề thi và hướng dẫn cách làm bài, cách đọc kết quả thi.

+ Từ 14h00-16h00: Thí sinh nghiên cứu tài liệu tập huấn, hỏi đáp về quy chế, quy định, định dạng đề, phương pháp làm bài thi.

- Ngày 22/9/2013: Kiểm tra các năng lực tiếng Anh tại Giảng đường C1 - Công trình Khoa Pháp, Đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Từ 7h00-11h30: Kiểm tra các môn Nghe, Từ vựng-Ngữ pháp, Đọc, Viết.

+ Từ 13h30-18h00: Kiểm tra môn Nói.

3. Đối tượng tham gia rà soát: Gồm tất cả các giáo viên giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo TCCN mà các sở giáo dục và đào tạo đã thống kê và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, các sở giáo dục và đào tạo có thể bổ sung thêm giáo viên của các cơ sở đào tạo TCCN tham gia rà soát. Trường hợp giáo viên không thể tham gia rà soát thì bắt buộc phải có xác nhận của nhà trường và các sở giáo dục và đào tạo tổng hợp danh sách những giáo viên này gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Giấy tờ mang theo: Giấy chứng minh nhân dân (bắt buộc); Quyết định cử đi rà soát năng lực tiếng Anh của cơ sở đào tạo TCCN và Giấy đi đường (nếu có).

5. Phụ trách đoàn giáo viên tham gia rà soát năng lực tiếng Anh: Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo cử 01 cán bộ phụ trách đoàn giáo viên tham gia rà soát.

6. Kinh phí: Bộ Giáo dục và Đào tạo chi trả kinh phí tổ chức rà soát; Các sở giáo dục và đào tạo và các nhà trường chi trả kinh phí cho cán bộ phụ trách đoàn giáo viên, giáo viên tham gia rà soát theo các quy định hiện hành.

Để thực hiện đúng kế hoạch công tác rà soát, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo đôn đốc các trường nghiêm túc thực hiện công văn này.

Danh sách chính thức các giáo viên tham gia rà soát năng lực tiếng Anh gửi về địa chỉ: Vụ Giáo dục chuyên nghiệp-Bộ Giáo dục và Đào tạo, 40 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 05/9/2013.

Mọi chi tiết đề nghị liên hệ với đồng chí Phạm Thị Hoa, chuyên viên Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, điện thoại cố định: 043 623 0747, điện thoại di động: 01699624282, email: pthoa@moet.edu.vn hoặc đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, chuyên viên Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, điện thoại di động: 091 5060 282.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội (để triển khai);
- Bộ phận TT-Đề án NNQG 2020 (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ GDCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Khang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5725/BGDĐT-GDCN năm 2013 triệu tập giáo viên tiếng Anh trong cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tham gia rà soát năng lực tiếng Anh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.377
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235