Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 563/KTKĐCLGD về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

Số hiệu: 563/KTKĐCLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Người ký: Nguyễn An Ninh
Ngày ban hành: 09/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 563/KTKĐCLGD
V/v Ban hành tài liệu Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Các trường cao đẳng

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đã xây dựng tài liệu Hướng dẫn tìm thông tin,  minh chứng cho bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng (ban hành theo Quyết định số 66/QĐ-BGDĐT, ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo).

Cục gửi tới các trường bộ tài liệu này và đề nghị các trường sử dụng để triển khai công tác tự đánh giá. Trong quá trình sử dụng, có những vấn đề chưa rõ, vướng mắc hoặc có ý kiến đề xuất, các trường liên hệ với Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục - Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – 30A Tạ Quang Bửu - Hà Nội. (Điện thoại 04.8683361).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng TT Bành Tiến Long (để b/c);
- Lưu: KTKĐCLGD.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn An Ninh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 563/KTKĐCLGD về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.200
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6