Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5469/BGDĐT-VP năm 2015 hướng dẫn giao ban vùng năm học 2015 - 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5469/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 21/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5469/BGDĐT-VP
V/v Hướng dẫn giao ban vùng năm học 2015 - 2016

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

Thực hiện Công văn số 6234/BGDĐT-VP ngày 31/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015 các Vùng đã chủ động tổ chức các Hội nghị giao ban theo Kế hoạch chung; nội dung, vấn đề được bàn bạc, thống nhất triển khai nhìn chung phù hợp với thực tiễn từng Vùng. Tuy nhiên, một sHội nghị giao ban còn nặng v hình thc, nội dung đưa ra bàn, triển khai còn dàn trải; việc trao đổi kinh nghiệm cách làm hay, nhân rộng đin hình, hình làm tốt chưa được quan tâm đúng mức.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc tổ chức các hội nghị giao ban Vùng năm học 2014 - 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tchức giao ban vùng trong năm học 2015-2016 như sau:

1. V số lần giao ban, hình thức, địa điểm, thành phần và tổ chức thực hiện giao ban: Các sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo Công văn số 6234/BGDĐT-VP ngày 31/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Về nội dung giao ban

Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục ph thông và giáo dục thường xuyên, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Bộ và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh/thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng vùng chủ trì, phối hợp vi các sở Giáo dục và Đào tạo xác định nội dung trọng tâm, lựa chọn chuyên đề triển khai trong năm học 2015 - 2016 phù hp với thực tiễn của các địa phương trong Vùng.

Nhận được công văn này yêu cầu Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành ph cn trao đi, đánh giá kết quả (ưu đim, hạn chế), rút kinh nghiệm các hội nghị giao ban năm học 2014 - 2015 đ tchức có chất lượng, hiệu quả các hội nghị giao ban năm học 2015 - 2016 của Vùng. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các sở liên hệ vi Văn phòng Bộ (qua Phòng Tổng hp) theo số đin thoại 04.38694904, số fax 04.38694085 để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Các Thứ trưng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đơn vị trong cơ quan Bộ;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5469/BGDĐT-VP năm 2015 hướng dẫn giao ban vùng năm học 2015 - 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.695

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36