Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5270/BGDĐT-CNTT về việc gửi file dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc năm 2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5270/BGDĐT-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 17/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5270/BGDĐT-CNTT
V/v gửi file dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT và bổ túc năm 2008

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Để thực hiện việc đánh giá kết quả kỳ thi tốt nghiệm THPT và hưởng ứng cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi dữ liệu kết quả chấm thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2007-2008 về Bộ theo địa chỉ email:

Dulieuthi@moet.edu.vn

Thời hạn: trước 16h30, ngày 20/6/2008.

Cấu trúc dữ liệu gửi về Bộ gồm các trường dữ liệu: Hệ dự thi (THPT hoặc bổ túc); học sinh trường nào (nếu chỉ có mã trường THPT thì phải có danh sách các trường THPT gửi kèm theo); số báo danh; họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; phòng thi; hội đồng coi thi (nếu là mã hội đồng thì phải có danh sách các hội đồng gửi kèm theo); điểm bài thi của 6 môn thi (đề nghị ghi rõ cột nào tương ứng với môn học nào); tổng điểm thưởng; tổng điểm 6 môn; kết quả (đỗ hoặc trượt)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục KT&KĐCLGD (để phối hợp thực hiện);
- Website Bộ;
- Lưu VT, Cục CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5270/BGDĐT-CNTT về việc gửi file dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc năm 2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.345
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154