Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5153/BGDĐT-KHTC năm 2015 báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5153/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 07/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5153/BGDĐT-KHTC
V/v báo cáo tổng kết tình hình thực hiện CTMTQG GDĐT 2011-2015

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Quyết định 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và Quyết định 1210/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt CTMTQG giáo dục và đào tạo (GDĐT) giai đoạn 2012-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tỉnh/thành phố báo cáo tổng kết tình hình thực hiện CTMTQG GDĐT giai đoạn 2011-2015 với các tài liệu cụ thể như sau:

- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện CTMTQG GDĐT 2011-2015 theo đề cương báo cáo gửi kèm.

- Các biểu mẫu số liệu kèm báo cáo tổng kết (mẫu biểu đính kèm).

Xin gửi kèm theo: số liệu kinh phí CTMTQG của tỉnh/thành phố giai đoạn 2011 - 2015 để tiện đối chiếu.

Để kịp tổng hợp, lập báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 10/12/2015, đồng thời gửi tệp dữ liệu vào địa chỉ phamhoa@moet.edu.vn .

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở GDĐT (để tham mưu thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5153/BGDĐT-KHTC năm 2015 báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.681

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174