Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5073/BGDĐT-GDTH về việc báo cáo về phong trào tự làm đồ dùng dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5073/BGDĐT-GDTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Ngọc Định
Ngày ban hành: 19/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5073/BGDĐT-GDTH
V/v báo cáo về phong trào tự làm đồ dùng dạy học

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo  

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thảo xây dựng đề án phát triển thiết bị dạy học tự làm dự kiến tổ chức vào tháng 7 năm 2009, cụ thể:

- Hội thảo khu vực phía Bắc: trong tuần từ 6-10/7/2009

- Hội thảo khu vực phía Nam: trong tuần từ 13-17/7/2009

- Hội thảo khu vực miền Trung và Tây Nguyên: trong tuần từ 27-31/7/2009

Để chuẩn bị cho hội thảo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị chuẩn bị báo cáo về phong trào tự làm đồ dùng dạy học của cấp học tiểu học. Nội dung báo cáo cần tập trung vào các nội dung chính sau:

- Công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện;

- Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp;

- Những kết quả đạt được;

- Công tác phổ biến, lưu giữ và sử dụng;

- Các bài học kinh nghiệm;

- Những kiến nghị, đề xuất về các giải pháp để phát triển thiết bị dạy học tự làm ở địa phương.

Các báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Tiểu học) trước ngày 30/6/2009 bằng văn bản và file dữ liệu (về địa chỉ Email: khoatn.gdth@gmail.com) để tập hợp và chuẩn bị cho bộ tài liệu phục vụ Hội thảo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ GDTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5073/BGDĐT-GDTH về việc báo cáo về phong trào tự làm đồ dùng dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.299

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117