Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4878/BGDĐT-CTHSSV năm 2015 về đề nghị báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4878/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Ngũ Duy Anh
Ngày ban hành: 22/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4878/BGDĐT-CTHSSV
V/v đề nghị báo cáo việc thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Ngày 19/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2324/2014/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 76/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan: Tổ chức nghiên cứu, tích hợp các chính sách hiện hành thành hệ thống chính sách đáp ứng yêu cầu thiết yếu tối thiu của người nghèo, người cận nghèo về giáo dục - đào tạo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành các Quyết định.

Để có căn cứ xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở giáo dục và đào tạo báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh tại địa phương trong thời gian qua. Nội dung báo cáo bao gồm:

1. Báo cáo việc thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, các chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại các Quyết định 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010, Quyết định 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 và Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tưng Chính phủ (báo cáo đề nghị nêu rõ: số lượng học sinh được hưởng chính sách trong từ 2010 đến nay chi tiết theo cấp học, đối tượng, các khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị).

2. Báo cáo số lượng trẻ mẫu giáo được hưởng chính sách theo các Quyết định 239/QĐ-TTg ngày 9/02/2010, Quyết định 60/2011/QĐ-TTg 26/10/2011 và Quyết định 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2014-2015 (báo cáo đề nghị nêu rõ: số lượng học sinh được hưởng các chính sách chia theo nhóm đối tượng, khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung các chính sách).

Báo cáo của các Sở giáo dục và đào tạo đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/10/2015 (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) và gửi file về địa chỉ email: btdung@moet.edu.vn.

Chi tiết xin liên hệ: đ/c Bùi Tiến Dũng, chuyên viên Vụ Công tác học sinh, sinh viên, ĐT: 04-3.694916, 0913459858.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Ngũ Duy Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4878/BGDĐT-CTHSSV năm 2015 về đề nghị báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.792

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199